ดูดวง/ เกมส์/ หวยเลขเด็ด/ งานราชการ/ สร้างเว็บฟรี/ ดูดวงชื่อสกุล/ ดูดวงเนื้อคู่/ ฟุตบอลเด็ด/ ของขลัง/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ/


วัตถุมงคลล่าสุด/แก้วขนเหล็ก/ไหลศักดิ์สิทธิ์/ผัวหลง สาวหลง/ของขลังหายาก/มีด-ดาบ/เหล็กไหลน้ำ/พระบูชา/พระพิฆเนศ/กษัตริย์-นักรบ/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ดูละครย้อนหลัง ทั้งหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ดูละครย้อนหลัง เรื่อง ค่าของคน

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง ค่าของคน

 
 
ตอนที่ 1:1
 
 
 
ตอนที่ 1:2
 
 
 
 
ตอนที่ 1:3

http://www.youtube.com/watch?v=EfZ8G_yb9lo&feature=related

ตอนที่ 1:4

http://www.youtube.com/watch?v=gpzsXCax2-c&feature=related

ตอนที่ 1:5

http://www.youtube.com/watch?v=-z9Fwk1fXbM&feature=related

ตอนที่ 1:6

http://www.youtube.com/watch?v=aZas7NZnMxI

ตอนที่ 1:7

http://www.youtube.com/watch?v=U94LM0jWeuo&feature=related

ตอนที่ 2:1

http://www.youtube.com/watch?v=R7evZlar00A&feature=related

ตอนที่ 2:2

http://www.youtube.com/watch?v=OjnxzmqfVdE

ตอนที่ 2:3

http://www.youtube.com/watch?v=aeD8gZvtV6I

ตอนที่ 2:4

http://www.youtube.com/watch?v=srVOSo8ozVg

ตอนที่ 2:5

http://www.youtube.com/watch?v=C8Fh9VbIMXA

ตอนที่ 2:6

http://www.youtube.com/watch?v=oAfhSGiU7i8

ตอนที่ 2:7

http://www.youtube.com/watch?v=3PDDHI4gEv4

ตอนที่ 3:1

http://www.youtube.com/watch?v=63RI3ADWnPU

ตอนที่ 3:2

http://www.youtube.com/watch?v=YkIlbTaeCw8

ตอนที่ 3:3

http://www.youtube.com/watch?v=Tcop4XvSG2E&feature=related

ตอนที่ 3:4

http://www.youtube.com/watch?v=cFB2cpEPnSg&feature=related

ตอนที่ 3:5

http://www.youtube.com/watch?v=r-wgpOa4JiM

ตอนที่ 3:6

http://www.youtube.com/watch?v=Sym1JtczHqk&feature=related

ตอนที่ 3:7

http://www.youtube.com/watch?v=j1wowPQdYns

ตอนที่ 3:8

http://www.youtube.com/watch?v=nDVmyQcovDU&feature=related

 

ตอนที่ 4:1

http://www.youtube.com/watch?v=cSvZDgKvRwE

ตอนที่ 4:2

http://www.youtube.com/watch?v=rLeViXqDCjI

ตอนที่ 4:3

http://www.youtube.com/watch?v=51nTvbqLC-4

ตอนที่ 4:4

http://www.youtube.com/watch?v=vQUs_DH3oEM

ตอนที่ 4:5

http://www.youtube.com/watch?v=a2PftHeGkw0

ตอนที่ 4:6

http://www.youtube.com/watch?v=iDJzsfpjO1U

ตอนที่ 4:7

http://www.youtube.com/watch?v=E01zRgOTXtA

ตอนที่ 4:8

http://www.youtube.com/watch?v=2SnZFEWt8hI

ตอนที่ 5:1

http://www.youtube.com/watch?v=tFCyxQpoMqA

ตอนที่ 5:2

http://www.youtube.com/watch?v=C2g6yDyqoVY

ตอนที่ 5:3

http://www.youtube.com/watch?v=8uKSSS-Z_YM

ตอนที่ 5:4

http://www.youtube.com/watch?v=pNAFTIkSqh4

ตอนที่ 5:5

http://www.youtube.com/watch?v=Ig_5pWLfKqY

ตอนที่ 5:6

http://www.youtube.com/watch?v=Fw0_nLWq-zc

ตอนที่ 5:7

http://www.youtube.com/watch?v=jcvsY0Cl6kw

ตอนที่ 6:1

http://www.youtube.com/watch?v=baH4nVAfnyc

ตอนที่ 6:2

http://www.youtube.com/watch?v=KOIz-CEnn-k

ตอนที่ 6:3

http://www.youtube.com/watch?v=KoLxCUdcob4

ตอนที่ 6:4

http://www.youtube.com/watch?v=9X4IuXzUSWM

ตอนที่ 6:5

http://www.youtube.com/watch?v=fOAEg3FFrwk

ตอนที่ 6:6

http://www.youtube.com/watch?v=JFEIyjQJuXM

ตอนที่ 6:7

http://www.youtube.com/watch?v=Of9xgf3syUU

ตอนที่ 6:8

http://www.youtube.com/watch?v=OC8jKszCdK4

ตอนที่ 7:1

http://www.youtube.com/watch?v=jVDYAzgwKqI

ตอนที่ 7:2

http://www.youtube.com/watch?v=JY8FDpG8Bdc

ตอนที่ 7:3

http://www.youtube.com/watch?v=J8wqG5smZhw

ตอนที่ 7:4

http://www.youtube.com/watch?v=BDCBYlajcHM

ตอนที่ 7:5

http://www.youtube.com/watch?v=dXTtp8W3_Jg

ตอนที่ 7:6

http://www.youtube.com/watch?v=qVJXyJ-HbBI

ตอนที่ 7:7

http://www.youtube.com/watch?v=kepOAEwFBNs

ตอนที่ 7:8

http://www.youtube.com/watch?v=ZTBcG1CdKEE

ตอนที่ 8:1

http://www.youtube.com/watch?v=hHd6RCu4dQM

ตอนที่ 8:2

http://www.youtube.com/watch?v=kKxkHeMMdtE

ตอนที่ 8:3

http://www.youtube.com/watch?v=njUJTBNv8jw

ตอนที่ 8:4

http://www.youtube.com/watch?v=w6O9r2fGUt0

ตอนที่ 8:5

http://www.youtube.com/watch?v=kA1NMJih-k4

ตอนที่ 8:6

http://www.youtube.com/watch?v=00hOvAHOPjw

ตอนที่ 8:7

http://www.youtube.com/watch?v=XG59wYqFZ1E

ตอนที่ 8:8

http://www.youtube.com/watch?v=Ggp6Odhd-3Q

ตอนที่ 9:1

http://www.youtube.com/watch?v=5tm7R5NFYOY

ตอนที่ 9:2

http://www.youtube.com/watch?v=q0Mqy1FlUYY

ตอนที่ 9:3

http://www.youtube.com/watch?v=gRll6QIYLDk

ตอนที่ 9:4

http://www.youtube.com/watch?v=lCLF0vA2d7k

ตอนที่ 9:5

http://www.youtube.com/watch?v=iwTc3Z1fuM4

ตอนที่ 9:6

http://www.youtube.com/watch?v=Iwss93Of50Q

ตอนที่ 10:1

http://www.youtube.com/watch?v=-ZUnZC9cd1w

ตอนที่ 10:2

http://www.youtube.com/watch?v=BGt38s0tUBM

ตอนที่ 10:3

http://www.youtube.com/watch?v=fVgumWWHeb4

ตอนที่ 10:4

http://www.youtube.com/watch?v=EiA64F8U9Co

ตอนที่ 10:5

http://www.youtube.com/watch?v=TTYN6D_gIFs

ตอนที่ 10:6

http://www.youtube.com/watch?v=YaN7Q6zcKUE

ตอนที่ 10:7

http://www.youtube.com/watch?v=QPl0AgnHCCE

ตอนที่ 11:1

http://www.youtube.com/watch?v=cG_hVTcAj_E

ตอนที่ 11:2

http://www.youtube.com/watch?v=LxEkVHRtrRo

ตอนที่ 11:3

http://www.youtube.com/watch?v=ONr3NTyQpfI

ตอนที่ 11:4

http://www.youtube.com/watch?v=L61YLKgjR4I

ตอนที่ 11:5

http://www.youtube.com/watch?v=xouJ5EQtBo4

ตอนที่ 11:6

http://www.youtube.com/watch?v=U4qtAA0atXE

ตอนที่ 11:7

http://www.youtube.com/watch?v=cKZgjO-KY24

ตอนที่ 12:1

http://www.youtube.com/watch?v=s6lUi4-TFKk

ตอนที่ 12:2

http://www.youtube.com/watch?v=v7L1nn2HvuA

ตอนที่ 12:3

http://www.youtube.com/watch?v=m-_HkdsTV_U

ตอนที่ 12:4

http://www.youtube.com/watch?v=LnJeTXmM_Wc

ตอนที่ 12:5

http://www.youtube.com/watch?v=0P_UpKnnQLc

ตอนที่ 12:6

http://www.youtube.com/watch?v=UKn06ISm-eA

ตอนที่ 12:7

http://www.youtube.com/watch?v=nH5eSPrt-Hk

ตอนที่ 13:1

http://www.youtube.com/watch?v=dr6dypuxk24

ตอนที่ 13:2

http://www.youtube.com/watch?v=VPRkhdBIHTI

ตอนที่ 13:3

http://www.youtube.com/watch?v=zPPbCqZ8Hp0

ตอนที่ 13:4

http://www.youtube.com/watch?v=ZDR_QLwnpc0

ตอนที่ 13:5

http://www.youtube.com/watch?v=vJ_Aufh80K8

ตอนที่ 13:6

http://www.youtube.com/watch?v=zlxaAWI5UP8

ตอนที่ 13:7

http://www.youtube.com/watch?v=NPPmJUu3KuE

ตอนที่ 14:1

http://www.youtube.com/watch?v=gGIZ4x3pZ-c

ตอนที่ 14:2

http://www.youtube.com/watch?v=GJl3enBapUk

ตอนที่ 14:3

http://www.youtube.com/watch?v=gscItQuPts4

ตอนที่ 14:4

http://www.youtube.com/watch?v=ItLZnq476uY

ตอนที่ 14:5

http://www.youtube.com/watch?v=arvp38HM-yg

ตอนที่ 14:6

http://www.youtube.com/watch?v=6NWvB7NKexY

ตอนที่ 14:7

http://www.youtube.com/watch?v=Ku47YEI0UUc

ตอนที่ 15:1

http://www.youtube.com/watch?v=MYtHeuGBX-g

ตอนที่ 15:2

http://www.youtube.com/watch?v=9xYiI8lAELQ

ตอนที่ 15:3

http://www.youtube.com/watch?v=WHbLMzq9YWU

ตอนที่ 15:4

http://www.youtube.com/watch?v=5aKfu058c34

ตอนที่ 15:5

http://www.youtube.com/watch?v=iPMNr1krG-U

ตอนที่ 15:6

http://www.youtube.com/watch?v=9dantAP6fdI

ตอนที่ 15:7

http://www.youtube.com/watch?v=uYwODfzaegQ

 

3 เม.ย 54

 

ตอนที่ 16:1

http://www.youtube.com/watch?v=gSIXaDS4bIA

ตอนที่ 16:2

http://www.youtube.com/watch?v=CYF807oBwiY

ตอนที่ 16:3

http://www.youtube.com/watch?v=7wfywTKPkjU

ตอนที่ 16:4

http://www.youtube.com/watch?v=jI0KHb3P_8Q

ตอนที่ 16:5

http://www.youtube.com/watch?v=5kN9sfVHEH0

ตอนที่ 16:6

http://www.youtube.com/watch?v=XY-hj-ry0uQ

ตอนที่ 17:1

http://www.youtube.com/watch?v=CwVDNn2truM

ตอนที่ 17:2

http://www.youtube.com/watch?v=QzDRfbuq67E

ตอนที่ 17:3

http://www.youtube.com/watch?v=U3sQ2r2pL4s

ตอนที่ 17:4

http://www.youtube.com/watch?v=Bg_xaxhQElg

ตอนที่ 17:5

http://www.youtube.com/watch?v=R9El0w-XBPo

ตอนที่ 17:6

http://www.youtube.com/watch?v=RK7R7lDKx-k

ตอนที่ 17:7

http://www.youtube.com/watch?v=RK7R7lDKx-k

ตอนที่ 18:1

http://www.youtube.com/watch?v=aGRQcnx3b30

ตอนที่ 18:2

http://www.youtube.com/watch?v=gSEIl4TzL68

ตอนที่ 18:3

http://www.youtube.com/watch?v=8_DFCzVhvFI

ตอนที่ 18:4

http://www.youtube.com/watch?v=DQBs6jqRRG0

ตอนที่ 18:5

http://www.youtube.com/watch?v=MxLtwfdiJbc

ตอนที่ 18:6

http://www.youtube.com/watch?v=WHmfY3sxHZA

ตอนที่ 18:7

http://www.youtube.com/watch?v=JlAQdog9knA

ตอนที่ 19:1

http://www.youtube.com/watch?v=7HKThvo_IvM

ตอนที่ 19:2

http://www.youtube.com/watch?v=nOlLWb4MSys

ตอนที่ 19:3

http://www.youtube.com/watch?v=xHbqj3mvpjY

ตอนที่ 19:4

http://www.youtube.com/watch?v=g_r82S0pRDg

ตอนที่ 19:5

http://www.youtube.com/watch?v=HRiI3jjjSQY

ตอนที่ 19:6

http://www.youtube.com/watch?v=f98gjGflHA4

ตอนที่ 19:7

http://www.youtube.com/watch?v=aqQ6x9fjIxs

ตอนที่ 20:1

http://www.youtube.com/watch?v=LnUiBdattdI

ตอนที่ 20:2

http://www.youtube.com/watch?v=JuWnCSMflLk

ตอนที่ 20:3

http://www.youtube.com/watch?v=9c1LawLDmmQ

ตอนที่ 20:4

http://www.youtube.com/watch?v=Wqxbjk-9-Lo

ตอนที่ 20:5

http://www.youtube.com/watch?v=Q-LGtEWelPc

ตอนที่ 20:6

http://www.youtube.com/watch?v=pBh-n8t_vbM

ตอนที่ 20:7

http://www.youtube.com/watch?v=tt_ra-6N2T4

ตอนที่ 20:8

http://www.youtube.com/watch?v=Yik4PPXZofE

 
1 มิ.ย 54 

จบบริบูรณ์

 
 


ความคิดเห็นที่ 22
ป้องดังเพราะมีคู่ขวัญบีในจีนป้องบีคู่ขวัญ นุ่นไม่ชอบเวลาแสดงดั้งจมูกใสๆดูแล้วไม่ชอบ บีป้องเคมีสุดยอดล่ะ ชอบสมัยเขตนุ่นคู่ขวัญนานแล้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ ดา วันที่ 26 เม.ย. 2555 เวลา 22:05:20 น. [ IP : 58.11.50.190 ]

ความคิดเห็นที่ 21
ขอดูตอนจบหน่อยค่ะ ไม่ได้ดูเลย ตอนที่  *9 ยังไม่มีเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ somk*_so@ho*mail.com วันที่ 18 เม.ย. 2554 เวลา 13:52:51 น. [ IP : 202.143.164.2 ]

ความคิดเห็นที่ 20
ช่อง7 ไม่ดีเพราะดูทีวีออนไลน์ไม่ได้  ไม่ดีเลยไม่ทันสมัยเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ janya_4444@ho*mail.com วันที่ 17 เม.ย. 2554 เวลา 11:25:17 น. [ IP : 125.26.91.157 ]

ความคิดเห็นที่ 19
ค่าของคนสนุกมาก
แจ้งลบ
โดยคุณ มาย วันที่ 10 เม.ย. 2554 เวลา 15:27:39 น. [ IP : 101.109.79.56 ]

ความคิดเห็นที่ 18
ช่อง 7 ไม่ทันสมัยเลยดูทีวีออนไลน์ไม่ได้เลย ห่วย
แจ้งลบ
โดยคุณ ดดด วันที่ 9 เม.ย. 2554 เวลา 23:21:36 น. [ IP : 118.173.117.143 ]

ความคิดเห็นที่ 17
ชอบตัวละครทุกคนเล่นได้ดี แต่เสื้อผ้าของนุ่นกะกบแย่มากๆ ของนุ่นใส่อยู่สไตล์เดียวแล้วก็ไม่เหมาะสมกับกุลสตรีไทย คุณกบชุดไม่สวยเลยไม่เหมาะกับวัยดูไม่ดี ปกติไม่ชอบคุณน้ำแต่เรื่องนี้คุณน้ำเล่นดี คุณป้องเล่นดี มาดดี แต่คนเขียนบทควรจะเน้นตัวตนของพระเอกให้ชัดเจนกว่านี้ เช่นฉากแรกควรจะให้คนดูได้เห็นตัวตนของพระเอกว่าเป็นเพล์บอย รักสนุก ใช้ชีวิตโสดโดยมีเจ้าพุฒดูแลเรื่องส่วนตัวได้อย่างขาดๆเกินๆ แต่เป็นนักธุรกิจที่เก่งประสบความสำเร็จ แต่โดยรวมสรุปก็ยังชอบดูอยู่ดี
แจ้งลบ
โดยคุณ ben วันที่ 9 เม.ย. 2554 เวลา 19:10:50 น. [ IP : 58.10.85.44 ]

ความคิดเห็นที่ 16
ขอค้านความคิดเห็นที่*0คะ   น้องนุ่นไม่เคยแก่ ยังดูเด็กมากๆๆๆ เป็นหญิงไทยที่เพรียบพร้อม การแต่งหน้าสวยสุดๆๆๆๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ พี่ทิพ วันที่ 9 เม.ย. 2554 เวลา 14:18:15 น. [ IP : 182.52.46.214 ]

ความคิดเห็นที่ 15
ชอบน้องนุ่นคะ สวยมากๆๆๆๆสุดๆๆๆเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ กระแต วันที่ 9 เม.ย. 2554 เวลา 14:15:11 น. [ IP : 182.52.46.214 ]

ความคิดเห็นที่ 14
อยากให้ป้อง-นุ่นเล่นละครคู่กันอีก  เรื่องนี้สนุกดี  อยากให้นุ่นเปลี่ยนทรงผมบ้าง  เกไม่ชอบเจนจิราที่สุด  ลักษณ์ทำไมไม่ไปง้อกล้วยบ้างหรือว่าง้อใครไม่เป็น  ****
แจ้งลบ
โดยคุณ น่ารักอ้ะ วันที่ 7 เม.ย. 2554 เวลา 11:15:52 น. [ IP : 118.172.14.38 ]

ความคิดเห็นที่ 13
ชอบมากเลย ชอบพระ-นาง สมกันดี แต่มีอุปสรรค ที่มีตัวร้ายมาคอยรังควาญ  ทั้งทางพระ และ นาง
แจ้งลบ
โดยคุณ smalldog_sine@ho*mail.com วันที่ 4 เม.ย. 2554 เวลา 17:19:12 น. [ IP : 119.42.73.80 ]

ความคิดเห็นที่ 12
ค่าของคนสนุกมากเสียดายวันอาทิตย์ไม่ได้ดูไม่รู้มาร์กี้ตายยัง
แจ้งลบ
โดยคุณ o*mduen@ho*mail.com วันที่ 29 มี.ค. 2554 เวลา 21:22:24 น. [ IP : 223.207.41.206 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ไม่ใช้นางเอกแต่งตัวสู้คณนัฐฐาไม่ได้ สู้คุณแขยังไม่ได้เลย
แจ้งลบ
โดยคุณ คนดู วันที่ 27 มี.ค. 2554 เวลา 10:01:45 น. [ IP : 113.53.108.39 ]

ความคิดเห็นที่ 10
ควรปรับปรุงสไตล์การแต่งหน้าของนุ่นมากที่สุด  เคยเห็นช่างแต่งหน้าให้ในละครเรื่องแม่อายสะอื้นแต่งให้นุ่นสวยมาก  อีกอย่างนุ่นก็ไม่ใช่คนสวนและไม่ใช่คนอายุน้อยแล้ว  ถ้าแต่งหน้าดี ๆ  ก็จะน่าดูกว่า  อีกอย่างเสื ้อผ้าที่ใส่ก็ขี้เหล่มาก  เปลี่ยนสไสตล์ใหม่ซะเถิด    ส่วนบทละครก็มีเนื้อหาไม่ดึงดูดใจผู้ชม
แจ้งลบ
โดยคุณ กดกหด วันที่ 27 มี.ค. 2554 เวลา 9:47:47 น. [ IP : 202.143.164.81 ]

ความคิดเห็นที่ 9
เลิฟซีนแย่มาก ใช้บังกล้อง แข็งกระด้างไร้อารมณ์ สู้เคน แอน ชมพู่ ไม่ได้เลยสักนิด
บทเสียตัวกับพระเอก นางเอกยังสวมเสื้อผ้าเรียบร้อย ลิปติค สีแก้ม สีตายังอยู่ครบเลย น่าจะเกรงใจสามี แสดงว่ายังเข้าไม่ถึงบทบาทตัวละคร
แจ้งลบ
โดยคุณ แสง วันที่ 25 มี.ค. 2554 เวลา 23:30:03 น. [ IP : 118.174.91.127 ]

ความคิดเห็นที่ 8
เรื่องนี้ นุ่น เล่นดีเข้ากับบทบาทมากเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ fdlbo2009@ho*mail.com วันที่ 24 มี.ค. 2554 เวลา 14:06:44 น. [ IP : 113.53.55.144 ]

ความคิดเห็นที่ 7
มิน พิชญา จากบันไดดอกรัก แต่งตัวดีกว่า นุ่น ค่าของคนเยอะเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ ll วันที่ 24 มี.ค. 2554 เวลา 8:40:52 น. [ IP : 118.172.235.112 ]

ความคิดเห็นที่ 6
อยากให้ป้อง กับ นุ่น เล่นละครคู่กันอีก ชอบละครเรื่องนี้มากเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ flowe* วันที่ 23 มี.ค. 2554 เวลา 7:37:42 น. [ IP : 27.130.178.26 ]

ความคิดเห็นที่ 5
เกลียดดดดดดดดดดดดดดดดดดดมากกกกกกกกกกกกเลยเจนจิราน่ะนิสัยก็ไม่ดี
แจ้งลบ
โดยคุณ *-* วันที่ 22 มี.ค. 2554 เวลา 11:12:59 น. [ IP : 113.53.203.225 ]

ความคิดเห็นที่ 4
นางเอกใส่เสื้อผ้าแบบเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ทั้งเรื่องเลยควรปรับปรุงอย่างแรง สู้ คนที่เล่นเป็นคุณนัฎฐาไม่ได้แต่งตัวน่ารักกว่าเยอะ พระเอกก็ ok แต่งตัวหล่อดี
แจ้งลบ
โดยคุณ หญิงไทย วันที่ 21 มี.ค. 2554 เวลา 15:17:13 น. [ IP : 110.164.156.9 ]

ความคิดเห็นที่ 3
ทั้งพระทั้งนางเล่นไม่ค่อยสมบทบาท เท่าไหร่ แข็ง ๆ เป็นเพราะเกรงใจสามีหรือเปล่าจะ แต่ก็ชอบนะ  อีกอย่งที่ควรปรับปรุง คือ เรื่องเสื้อผ้าหน้าผม นางเอก
แจ้งลบ
โดยคุณ คนรักเจ็ดสี วันที่ 21 มี.ค. 2554 เวลา 10:15:06 น. [ IP : 223.206.223.184 ]

ความคิดเห็นที่ 2
แต่งหน้านางเอกนุ่น จืดสนิท นุ่งกระโปรงเล่นละครสั้นจุ๊ดจู    ควรปรับปรุงและเปลี่ยนเวอร์ชันให้นุ่นใหม่   ชุดที่ใส่เล่นละครขี้เหล่มากทุกชุดเลย  ช่อง 7 ควรปรับปรุงชุดเสื้อผ้าของตัวละครนางเอกใหม่ทุกเรื่องค่ะ คุณแดง
แจ้งลบ
โดยคุณ ะำพะำพ วันที่ 21 มี.ค. 2554 เวลา 9:48:51 น. [ IP : 202.143.164.81 ]

ความคิดเห็นที่ 1
ตอนแรกไม่ค่อยอยากดูเพราะเคยดูตอนนุสบาเล่นมาก่อนแล้ว แต่พอลองดูไปตอนนึงก็สนุกดีและไม่เหมือนเวอร์ชั่นเก่าด้วย
แจ้งลบ
โดยคุณ กอหญ้า วันที่ 13 มี.ค. 2554 เวลา 2:49:48 น. [ IP : 110.49.59.45 ]


ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 
เรียกทรัพย์/ 1บาท 2บาท/ ประคำ/ ป้ายมงคล/ พระประจำวัน/ พระพิมพ์-แกะสลัก/ วัตถุมงคลอื่นๆ/ เกจิชื่อดัง/ 12นักษัตร/ วัตถุมงคลทั้งหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ดูดวง/ เกมส์/ หวยเลขเด็ด/ งานราชการ/ สร้างเว็บฟรี/ ดูดวงชื่อสกุล/ ดูดวงเนื้อคู่/ ฟุตบอลเด็ด/ ของขลัง/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ/