โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร บนระบบฐานข้อมูล (Intelligent DocQment ) ถูกสุดๆ ลด 20%
กฤษณุ
25 ก.ย. 2550
โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร บนระบบฐานข้อมูล (Intelligent DocQment ) ถูกสุดๆ ลด 20%

ติดต่อ กฤษณุ 0815667139 email:kritsanuk@yahoo.com
ม.เคหะธานี4 เขตสะพานสูง  แขวงสะพานสูง กทม 10240
http://geocities.com/aaa4info/id_bosure.pdf
(กรุณา print โฆษณานี้มาเพื่อรับส่วนลดทันที 20% จากราคาปกติ วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2550 นี้เท่านั้น)

ความสามารถหรือคุณสมบัติของโปรแกรม (Feature)
1. สามารถเรียกใช้งานได้ตามฐานข้อมูลที่ต้องจากตอนที่เปิดโปรแกรมเข้ามาครั้งแรก
2. สามารถสร้างห้องเอกสาร (Library) ตู้เอกสาร (Cabinet) ลิ้นชัก (Drawer) กลุ่มเอกสาร(Folder)
เอกสาร (File) ได้ไม่จำกัดจำนวนและจะเห็นเป็นโครงสร้าง (Tree) ซึ่งจะไม่สับสน
3. สามารถเพิ่มเอกสารจากไฟล์ (File) ที่เป็นรูปภาพ เอกสารงานออฟฟิส (Document Office) เช่น
Ms Word , Ms Excel หรือ Ms PowerPoint เป็นต้น File ที่เป็น Adobe Acrobat (PDF)  งานด้าน avi
File
4. สามารถเพิ่มเอกสารจากเครื่องแสกน (scanner) ได้โดยตรง
5. สามารถบันทึกเอกสารที่มีอยู่ไปยังสืออื่นได้
6. สามารถดูเอกสารทีเป็นรูปภาพได้โดยตรงจากโปรแกรมหรือจะสั่งพิมพ์ได้เลย
7. เอกสารที่ไม่ใช่รูปภาพก็สามารถที่จะเปิดด้วยโปรแกรมนั้นได้ตามประเภทเอกสาร
8. ใส่คำอธิบายของเอกสารแต่ละหน้าได้
9. การค้นหาเอกสารตามกลุ่มเอกสาร (Folder) ค้นหาได้หลายเงือนไขง่ายต่อการค้นหา
10. สามารถทำการ zoom in , zoom out ได้ง่าย
11. สามารถย้ายเอกสารไปยังห้องหรือตู้หรือกลุ่มเอกสารอื่นๆได้
12. สามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้แต่ละคนว่าจะให้ทำอะไรได้บ้างกับเมนูคอนฟิก(Configuration)
13. สามารถกำหนดประเภทเอกสารได้
14. สามารถสร้างเพิ่มแก้ไขรายงานได้เอง
15. สลับระหว่างสองภาษาคือไทย (Thai) - อังกฤษ  (English)
16. ใช้ได้ทั้งระบบเครื่อข่ายหรือเครื่องเดียว (Client/Server or Stand alone)
17. ใช้งานได้กับหลาย Database Server เช่น Firebird, Mssql, MySQL, Oracle
18. เมือแสกนแล้วสามารถที่จะแปลงให้เป็นไฟล์ในรูปแบบพีดีเอ็ฟ (PDF File) ได้เลย
19. การเก็บเอกสารจะมี 3 ลักษณะ
   - เก็บเอกสารของตัวเองแบบเป็นทางการ
   - เก็บเอกสารส่วนตัว เช่นใบลา
   - เก็บเอกสารที่เป็นของส่วนรวมซึ่งทุกคนสามารถเข้าดูได้ แต่จะกำหนดสิทธิได้ว่าจะให้
   กลุ่มหรือบุคคลทั่วไปดู หรือสามารถแก้ไขได้เป็นต้น
20. สามารถส่งเอกสารถึงกันระหว่างผู้ใช้งานได้ จะหน้าต่างให้ดูว่ามีเอกสารเข้า เอกสารออก
21. มีระบบเตือนเมือเอกสารเข้า
22. นำเอกสารที่ถูกลบแล้วกลับมาใช้ได้อีก
23. ดูประวัติที่เคยส่งเอกสารเข้า – ออกได้