รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนเซ็นทนายจดทะเบียนถูก
ทนายสากล
27 ก.ย. 2550
รับตรวจสอบบัญชีราคาถูก งบเปล่าห้างราคาสามพันบาท งบเปล่าบริษัทเลิกสามพันห้าร้อย
รับเซ็นทนายความจดทะเบียนเรื่องละสามร้อยบาท