สอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฟรี
newapisit@hotmail.com
30 ก.ย. 2550
สถานศึกษา หรือ สถานสงค์เคราะห์ หรือหน่วยงานใดต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โทรมานะครับสอนให้ฟรีไม่คิดเงิน

โทร.084-8789505