ขายแบตเตอร์รี่นำเข้า
Karn

10 มี.ค. 2549
เป็นตัวแทนขายแบตเตอร์รี่นำเข้าจากเยอรมันราคาไม่แพง เหมาะสมกับอายุงาน เหมาะกับรถยนต์ทุกชนิดที่ต้องการใช้กำลังไฟเยอะ เป็นแบตตแห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น 01-4841459