***ขายรถบัสปรับอากาศทั้ง 6 ล้อ (7แสน) และ 8 ล้อ(2.8-3.5ล้าน) ในราคาพอเพียง***
หจก.พิศาลทัวร์ - ทรัพย์พิศาลแทรเวล
17 ธ.ค. 2550
บริการรถบัสทัศนาจร ตั้งแต่ขนาด 40 และ 50 ที่นั่ง ทั้งประเภท 6 ล้อ และ 8 ล้อ รถทุกคันอยู่ในสภาพใหม่ สำหรับการท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ติดต่อ 081-316-7672, 081-332-6687, 02-463-5055

***ขายรถบัสปรับอากาศทั้ง 6 ล้อ (7แสน) และ 8 ล้อ(2.8-3.5ล้าน) ในราคาพอเพียง***