ต้องการขายเครื่อง Shrink tunner  อบฟิลม์ยีด
ลิขิต 086-5660700
22 ธ.ค. 2550
ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม  ตัวเครื่องเป็น stanlees ใช้ไฟ 380 V. 35 Am.
เหมาะสำPack งานบรรจุหีบห่อ หรื่อนำดื่ม เครื่องสภาพดี ใช้งานได้ทันที
ซื้อมาทำงานรับเหมากับโรงงานผลิตเครื่องดื่ม
แถม Convayor ยาว 6 เมตร (หน้ากว้าง 4.2 นิ้ว)