*** รับสมัครพนักงานนวดแผนไทย ***
jibjib

20 ก.พ. 2551
รับสมัครพนักงานนวด  Full Time และ  Part Time    (หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)   สามารถนวดแผนไทยได้ทุกประเภท  โดยต้องมีใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข  เป็นเวลาตั้งแต่  80   ชั่วโมงขึ้นไป  (ถ้ามีใบประกอบโรคศิลป์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน :  ร้านอโรคยาศาลา   1111/19 (ชั้น2)  หมู่บ้านกลางเมือง  ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กทม.10900

ติดต่อสมัครงาน :  คุณวรินทร   084-6556655, 081-8077616
  คุณศรีวตาภรณ์  (จิ๊บ)   085-0209571
  Fax.  02-9389448            www.arokayasala.com