ท่านกำลังหาผู้ช่วยออกแบบในการพิมม์ถุงพลาสติกอยู่หรือเปล่า
toys

31 ก.ค. 2551
บริษัทวีพีราศรีพลาสติกไทยจำกัด
มีความยินดีรับใช้ท่าน หากท่านต้องการผู้ช่วยออกแบบถุงพลาสติก
ให้เหมาะสม  ที่จะนำไปใช้กับผลิตภัณท์ของท่าน
บริษัทของเราจำหน่ายผลิตและจำหน่าย ถุงไฮเดน พีอี ฯลฯ
และมีความยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องถุงพลาสติก