ขายบัตรตรวจเลือดสุขภาพประจำปี
tips
21 ส.ค. 2551
ต้องการขายบัตรตรวจเลือดเพื่อสุขภาพประจำปี  โดยตรวจทั้งหมดจำนวน  
45  รายการ เป็นของศูนย์ตรวจเลือด  Pathlab ปกติถ้าทางศูนย์ขายใบเดียวจะขายที่  2,900  บาท แต่ดิฉันซื้อมาเป็นเซต  4 ใบ   แต่ขณะนี้เหลืออยู่ 1 ใบ  เลยต้องการที่จะขายต่อให้กับคนที่สนใจจะตรวจเลือดเพื่อสุขภาพประจำปีในราคา  2,200 บาท  ซึ่งบัตรนี้จะมีอายุที่สามารถจะนำไปตรวจเมื่อไรก็ได้ภายใน  3  ปี  หากท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดได้   ทิพย์  081 - 1956532 หรือต้องการดูรายละเอียดที่   http://www.pathlab.co.th/product.htm

รับรองว่าไม่ได้มาหลอกขายเพียงแต่ตอนนี้เหลือเพียง  1  ใบ  ก็เลยจะขายต่อให้กับคนที่สนใจ หากท่านใดสนใจและต้องการซื้อต่อสามารถนัดรับของได้ตามสถานที่ที่ต้องการ