รับปรึกษาวีซ่าและหนังสืออนุญาตทำงาน ฟรี
tataliu

13 ก.ย. 2551
รับปรึกษาวีซ่า ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ฟรี
รับทำวีซ่าท่องเที่ยว ธุรกิจ แต่งงาน เรียน เกษียรอายุ ต่อวีซ่าเร่งด่วน ต่อวีซ่าพิเศษ  อยู่เกิน ส่งกลับ หนังสือเดินทางหาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รับจดทะเบียนบริษัท ปิดงบ จดเปลี่ยนแปลง แก้ไข อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รับจดลิขสิทธิ  สิทธิบัตรต่าง ๆ
รับปรึกษาด้านการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
สนใจติอต่อคุณหลิว  081-645-3597  02-270-1436   02-279-6017