สมัคร สมาชิก   AZ   PAYPOINT    ทำรายจ่ายให้เป็นรายรับ เดือนกว่า  60,000 บาท
นันนัน
2 ก.พ. 2552
สมัคร สมาชิก   AZ   PAYPOINT    ทำรายจ่ายให้เป็นรายรับ เดือนกว่า  60,000 บาท

จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ก็มีรายได้กลับมา  สมัครวันนี้  350 บาท

ชำระค่าน้ำ  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  เติมเงินมือถือ ด้วยตัวคุณเอง แค่ปลายนิ้ว

AZ Pay Point เป็นธุรกิจให้บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกในการชำระค่าสาธารณูปโภค แก่สมาชิก
2. เพื่อช่วยให้สมาชิกมีรายได้ จากการที่สมาชิกช่วยขยายตลาดให้กับ AZ Pay Point

ลองดูระบบก่อน แค่คุณชำระค่าบริการของตัวเอง ก็คุ้มแล้ว

http://www.azpaypoint.com/?sid=nboomm