เครื่องบรรจุแคปซูล
นายสมุนไพร

30 มิ.ย. 2552
จำหน่ายเครื่องบรรจุแคปซูลราคาถูก
1.  ผลิตจากพลาสติกใสอย่างดิ
2.  ผลิตจากไม้และพลาสติกใส