รับปรึกษาวีซ่า หนังสืออนุญาตทำงาน  ฟรี
tataliu

2 ก.ค. 2552
รับปรึกษาวีซ่า ฟรี ท่องเที่ยว ธุรกิจ  อยู่ชั่วคราว มีถิ่นที่อยู่ แต่งงาน การศึกษา
อยู่กับครอบครัว อยู่เกิน เกษียร อื่น ๆ
รับทำหนังสืออนุญาตทำงาน
รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดเลิก จดเปลี่ยนแปลง อื่น ๆ
รับแปลเอกสาร ไทย จีน อังกฤษ  รับรองจากหน่วยงาน
รับปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ อื่น ๆ
ติดต่อ คุณหลิว  081-645-3597  02-279-6017  02-270-1436
หรือ Email : vira_pon@hotmail.com