จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
rte
20 ธ.ค. 2549
บริษัท รวยทวีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Tel. : 0-819254734,0-2720-6699    Fax : 0-2720-6699
■จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
■รับติดตั้ง RING MAIN UNIT,LOW VOLTAGE CAPACITOR,POWER FACTOR CONTROLLER,MAGNETIC FOR CAP.,AIR CIRCUIT BREAKER,ATS,ตู้MDB,INVERTER ทุกยี่ห้อ
■รับตรวจเช็คระบบไฟฟ้า,MAINTENANCEทำความสะอาดตู้MDB และระบบไฟฟ้า
■รับ TEST TRIPUNIT AIR CIRCUIT BREAKER ทุกยี่ห้อ
■รับตรวจวัดด้วยเครื่อง  THERMAL IMAGER  พร้อมทำ  REPORT