ลูกยอร์คเลี้ยงเองโดยสัตวแพทย์
วิช
27 ธ.ค. 2549
ขายลูกยอร์คเพศเมีย 2 ตัว ผู้ 1 ตัว อายุ 3เดือน วัคซีนครบ พร้อมใบเพ็ดเต็มใบจากสมาคม ขนแน่น พันธุ์แท้ พ่อเป็นสี blue tan แม่สี silver กำลังน่ารัก เป็นราคาพิเศษ สำหรับผู้รักยอร์คคะ
081-689-9205 หรือ 02-9722532 หรือ 089-525-4231