ต้องการขายกล้ายางพารา
ถวัลย์
4 ม.ค. 2550

ต้องการขายต้นกล้ายางพาราจำนวนมาก ( ตอตาเขียว และยางชำถุง ) ติดต่อ 084-5019000