บริการทำ พ.ร.บ. ประกันภัย รถทุกชนิด ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีให้เลือกกว่า  30 บริษัท
TRP
21 ม.ค. 2550
1487) บริการทำ พ.ร.บ. ประกันภัย รถทุกชนิด ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีให้เลือกกว่า  30 บริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีอาร์พี มาร์เก็ตติ้ง จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รับทำ พ.ร.บ. ประกันภัยประเภท 1,2,3 ทั้งรถเก๋ง กระบะ รถตู้ และรถใหญ่ทุกชนิด ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีบริษัทชั้นนำให้คุณเลือกกว่า 30 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักฐานการประกอบการพิจารณา

1 รายละเอียดของผู้เอาประกันภัย
- ชื่อผู้เอาประกันภัย บุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคล
- ที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย (กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้ที่อยู่ตามภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- อาชีพของผู้เอาประกันภัย (ถ้าสามารถแจ้งให้ทราบได้)
-
2 รายละเอียดของรถยนต์ที่เอาประกันภัย
- ชนิดของรถยนต์ เช่น รถเก๋ง รถกระบะ รถโดยสาร  หรือรถบรรทุก
- ยี่หอของรถยนต์  รุ่นของรถยนต์
- อายุการใช้งานของรถยนต์ที่ผ่านมา
- ประเภทของการประกันภัยที่ต้องการ  เช่น  ประเภท 1,2,3  หรือ  พ.ร.บ.
- การประกันแบบระบุชื่อ  หรือ  ไม่ระบุชื่อ  (สำหรับรถที่สามารถระบุชื่อผู้ขับ
ใช้เอกสารเพิ่มเติม สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  และ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  อายุผู้ขับขี่)
- ลักษณะการใช้งานของรถยนต์ที่แท้จริง  เช่น  ใช้ส่วนบุคคล  ใช้โดยสาร  ใช้บรรทุก
- ระยะเวลาคุ้มครอง  วันที่เริ่ม  และวันที่สิ้นสุด
- หมายเลขตัวถังรถยนต์  หมายเลขเครื่องยนต์  หมายเลขทะเบียนรถยนต์
- ผู้รับผลประโยชน(ถ้ามี)
-
3 เอกสารประกอบการแจ้งเอาประกัน
- สำเนาทะเบียนรถยนต์
- สำเนาใบขับขี่รถยนต์  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- การรับรองการตรวจสภาพรถยนต์
- หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทเดิม
- ใบเตือนต่ออายุจากบริษัทประกันภัยเดิม

สนใจติดต่อที่คุณณัฐนารี โทร 089-8*-3470
e-mail : nsuntivorayard1@*.com