ลูกมิเนียเจอร์สีช็อค
สุชาติ มุ่งหมาย
13 มี.ค. 2550
ต้องการหาเจ้าของด่วนจ้ามี 2 ตัวๆผู้ทั้งคู่เกิดวันที่ * ม.ค 50 สนใจเป็นเจาของติดต่อคุณสุชาติ 089-52205* จ้า