ขายตู้เย็น sanyo 5ประตู 15คิว ราคา5000บาท
นครินทร์
16 มี.ค. 2550
ขายตู้เย็น *yo 5ประตู 15คิว ราคา5000บาท
อยู่แถวบางซื่อ
ติดต่อ นครินทร์ 08*400331