โปรแกรมที่ช่วยในการวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
rainbow73@gmail.com
19 มี.ค. 2550
ERP-WinnetPro2007  โปรแกรมวางแผนและบริหารการผลิต โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยระบบโมดุลย่อยต่างๆ ดังนี้ คือ
• Sales System
• Planning System
• Shop Floor Control System
• Purchase System
• Stock Material System
• Inventory Control System
• A/R,A/P,GL, Financial
• Cost Account
• Maintenance (Mold/Machine)

สามารถเลือกซื้อใช้งานบางระบบได้ วางแผนรวดเร็ว ปรับปรุงแก้ไข โยกย้ายแผนได้ง่าย สอดคล้องกับการทำงานอุตสาหกรรมไทย ใช้งานง่าย รวมทั้งให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน

สนใจติดต่อ : บริษัท ซอฟท์แวร์ฟอร์ม จำกัด
โทร .02-94*921,02-5791616    Mobile : 081-6893756,081-5513757
www.syserp.com , www.softwareform.corp-th.com
ระบบเช่าซื้อซอฟท์แวร์ ERP WinnetPro2007
• เหมาะสำหรับธุรกิจที่ไม่ต้องการลงทุนในระยะยาว หรือยังไม่มั่นใจในตัวซอฟท์แวร์
• เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่งบประมาณน้อย แต่มีความจำเป็นต้องใช้ซอฟท์แวร์เข้ามาช่วยในโรงงานอุตสาหกรรม
• การลงทุนและค่าใช้จ่าย : ค่าเริ่มต้น + ฐานข้อมูล 300,000 บาท, ค่าเช่ารายเดือนๆละ 30,000 บาท
• รวมค่าอบรมและ Implement แล้ว