ดูดวง/ เกมส์/ หวยเลขเด็ด/ งานราชการ/ สร้างเว็บฟรี/ ดูดวงชื่อสกุล/ ดูดวงเนื้อคู่/ ฟุตบอลเด็ด/ ของขลัง/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ/


วัตถุมงคลล่าสุด/แก้วขนเหล็ก/ไหลศักดิ์สิทธิ์/ผัวหลง สาวหลง/ของขลังหายาก/มีด-ดาบ/เหล็กไหลน้ำ/พระบูชา/พระพิฆเนศ/กษัตริย์-นักรบ/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ดูละครย้อนหลัง ทั้งหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ดูละครย้อนหลัง เรื่อง เพลิงพรหม

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง เพลิงพรหม

 
 
 
 

ตอนที่ 1:1

 
 
ตอนที่ 1:2
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 1:3

http://www.youtube.com/watch?v=0Rt8LW0h2dM&feature=related

ตอนที่ 1:4

http://www.youtube.com/watch?v=Fwih8R5Yt3Q&feature=related

ตอนที่ 1:5

http://www.youtube.com/watch?v=Nxs-COCoRZY&feature=related

ตอนที่ 1:6

http://www.youtube.com/watch?v=3lgJMUBl3n0&feature=related

ตอนที่ 1:7

http://www.youtube.com/watch?v=JwHm6gihoy8&feature=related

ตอนที่ 1:8

http://www.youtube.com/watch?v=R238sQAOLO8&feature=related

ตอนที่ 2:1

http://www.youtube.com/watch?v=cAD3Iy0iJ3A&feature=related

ตอนที่ 2:2

http://www.youtube.com/watch?v=A22BA7o4dyc&feature=related

ตอนที่ 2:3

http://www.youtube.com/watch?v=Lbt7Hpn_mTE&feature=related

ตอนที่ 2:4

http://www.youtube.com/watch?v=65mt8ZMAwFg&feature=related

ตอนที่ 2:5

http://www.youtube.com/watch?v=Kl8i_qkxdAo&feature=related

ตอนที่ 2:6

http://www.youtube.com/watch?v=lCjnpDxjLdc&feature=related

ตอนที่ 3:1

http://www.youtube.com/watch?v=2FDwxDisjVs&feature=related

ตอนที่ 3:2

http://www.youtube.com/watch?v=Y9B5V-0SZ9Y&feature=related

ตอนที่ 3:3

http://www.youtube.com/watch?v=gWgvocRkk7E&feature=related

ตอนที่ 3:4

http://www.youtube.com/watch?v=_0Dri7oAX78&feature=related

ตอนที่ 3:5

http://www.youtube.com/watch?v=d2BsKe7SQIY&feature=related

ตอนที่ 3:6

http://www.youtube.com/watch?v=DFh4d02Bexo&feature=related

ตอนที่ 4:1

http://www.youtube.com/watch?v=rVlvmdQPZnY&feature=related

ตอนที่ 4:2

http://www.youtube.com/watch?v=OdMK5aTugPA&feature=related

ตอนที่ 4:3

http://www.youtube.com/watch?v=lhmccsrxbiU&feature=related

ตอนที่ 4:4

http://www.youtube.com/watch?v=ubdPkwXEtKM&feature=related

ตอนที่ 4:5

http://www.youtube.com/watch?v=4uhiaDuLyMM&feature=related

ตอนที่ 4:6

http://www.youtube.com/watch?v=erjpfMvSdxc&feature=related

ตอนที่ 4:7

http://www.youtube.com/watch?v=Uzhye076lZU&feature=related

ตอนที่ 5:1

http://www.youtube.com/watch?v=B_AMzDd-fP8&feature=related

ตอนที่ 5:2

http://www.youtube.com/watch?v=JP1tBgeZMLk&feature=related

ตอนที่ 5:3

http://www.youtube.com/watch?v=Ha9jR2iMwMY&feature=related

ตอนที่ 5:4

http://www.youtube.com/watch?v=0O00wRAFXAg&feature=related

ตอนที่ 5:5

http://www.youtube.com/watch?v=MT07aA8mlzo&feature=related

ตอนที่ 5:6

http://www.youtube.com/watch?v=9IWqRzNpQYg&feature=related

ตอนที่ 5:7

http://www.youtube.com/watch?v=6aLvQvpMou4&feature=related

ตอนที่ 6:1

http://www.youtube.com/watch?v=9s_zQ3wZWIc&feature=related

ตอนที่ 6:2

http://www.youtube.com/watch?v=leVcPNT7RBQ&feature=related

ตอนที่ 6:3

http://www.youtube.com/watch?v=9vjrTi3L-h0&feature=related

ตอนที่ 6:4

http://www.youtube.com/watch?v=x1MsQzC_n3w&feature=related

ตอนที่ 6:5

http://www.youtube.com/watch?v=90b71rOKfKo&feature=related

ตอนที่ 6:6

http://www.youtube.com/watch?v=2erbnDSJqBE&feature=related

ตอนที่ 6:7

http://www.youtube.com/watch?v=WgwGLi-T8vA&feature=related

ตอนที่ 7:1

http://www.youtube.com/watch?v=hFiZLPqXbCk&feature=related

ตอนที่ 7:2

http://www.youtube.com/watch?v=CjlnTdN_ihs&feature=related

ตอนที่ 7:3

http://www.youtube.com/watch?v=FLt3ceCpz6o&feature=related

ตอนที่ 7:4

http://www.youtube.com/watch?v=NoXqVONVx3k&feature=related

ตอนที่ 7:5

http://www.youtube.com/watch?v=52EjJKQ3zio&feature=related

ตอนที่ 7:6

http://www.youtube.com/watch?v=HbIpbSbfQzE&feature=related

ตอนที่ 7:7

http://www.youtube.com/watch?v=HbIpbSbfQzE&feature=related

ตอนที่ 8:1

http://www.youtube.com/watch?v=wfAkHFD83IU&feature=related

ตอนที่ 8:2

http://www.youtube.com/watch?v=cZkBcoauJP8&feature=related

ตอนที่ 8:3

http://www.youtube.com/watch?v=YwAWml9hcSg&feature=related

ตอนที่ 8:4

http://www.youtube.com/watch?v=Q5AmsyIKJ_0&feature=related

ตอนที่ 8:5

http://www.youtube.com/watch?v=-gIafw6Xhrk&feature=related

ตอนที่ 8:6

http://www.youtube.com/watch?v=3aLTcdShLEI&feature=related

ตอนที่ 8:7

http://www.youtube.com/watch?v=i7q71Klggqc&feature=related

ตอนที่ 9:1

http://www.youtube.com/watch?v=cq-bdNUAY2I&feature=related

ตอนที่ 9:2

http://www.youtube.com/watch?v=HZ3d5rhO8b4&feature=related

ตอนที่ 9:3

http://www.youtube.com/watch?v=SD_fsB3Dugc&feature=related

ตอนที่ 9:4

http://www.youtube.com/watch?v=2I77s8cWCi0&feature=related

ตอนที่ 9:5

http://www.youtube.com/watch?v=-JXjBNCQ9HI&feature=related

ตอนที่ 9:6

http://www.youtube.com/watch?v=IT40jMYSzFg&feature=related

ตอนที่ 9:7

http://www.youtube.com/watch?v=5N5aeJjvUUg&feature=related

ตอนที่ 10:1

http://www.youtube.com/watch?v=JZts7leZvf0&feature=related

ตอนที่ 10:2

http://www.youtube.com/watch?v=lyHjXf9rsfM&feature=related

ตอนที่ 10:3

http://www.youtube.com/watch?v=JNlMaCN9J0A&feature=related

ตอนที่ 10:4

http://www.youtube.com/watch?v=Yyf5PLmAE9I&feature=related

ตอนที่ 10:5

http://www.youtube.com/watch?v=PGoPqqkAasE&feature=related

ตอนที่ 10:6

http://www.youtube.com/watch?v=HmGbu2vCN9c&feature=related

ตอนที่ 10:7

http://www.youtube.com/watch?v=7yL4Ff772FQ&feature=related

ตอนที่ 11:1

http://www.youtube.com/watch?v=vfiI6jOxgIc

ตอนที่ 11:2

http://www.youtube.com/watch?v=-YFFxX2yDw8

ตอนที่ 11:3

http://www.youtube.com/watch?v=0wTVUgZCT4k

ตอนที่ 11:4

http://www.youtube.com/watch?v=mUMV8sAIr7k&feature=related

ตอนที่ 11:5

http://www.youtube.com/watch?v=u6EH5f1zEo4&feature=related

ตอนที่ 11:6

http://www.youtube.com/watch?v=ARzx0pZ-YOE

ตอนที่ 11:7

http://www.youtube.com/watch?v=TX8GdMIXwEQ

ตอนที่ 12:1

http://www.youtube.com/watch?v=J2FdzmfkTjY

ตอนที่ 12:2

http://www.youtube.com/watch?v=vFbCuKuDjkE

ตอนที่ 12:3

http://www.youtube.com/watch?v=CmpSRMyAjTg

ตอนที่ 12:4

http://www.youtube.com/watch?v=XGJ-vuey5C0

ตอนที่ 12:5

http://www.youtube.com/watch?v=_aBGIMlYozo

ตอนที่ 12:6

http://www.youtube.com/watch?v=QIceDueQ_IY

ตอนที่ 12:7

http://www.youtube.com/watch?v=SpP0uZ50XC4

ตอนที่ 13:1

http://www.youtube.com/watch?v=lJJrTK9JqYY

ตอนที่ 13:2

http://www.youtube.com/watch?v=-b8-0p6SU4M

ตอนที่ 13:3

http://www.youtube.com/watch?v=Ndp9ewlJwFc

ตอนที่ 13:4

http://www.youtube.com/watch?v=Iiqy-w-4_-8

ตอนที่ 13:5

http://www.youtube.com/watch?v=vBQroKUUXH4

ตอนที่ 13:6

http://www.youtube.com/watch?v=dcqI3DHwSrI

ตอนที่ 13:7

http://www.youtube.com/watch?v=x2OBTzSy6hM

ตอนที่ 14:1

http://www.youtube.com/watch?v=SBecdqTydHw

ตอนที่ 14:2

http://www.youtube.com/watch?v=vIyitwoyNtU

ตอนที่ 14:3

http://www.youtube.com/watch?v=p8KcbzFriZY

ตอนที่ 14:4

http://www.youtube.com/watch?v=WUmcqofWuh0

ตอนที่ 14:5

http://www.youtube.com/watch?v=KWN_KQ0EcKA

ตอนที่ 14:6

http://www.youtube.com/watch?v=cBQczWWvRVM

ตอนที่ 14:7

http://www.youtube.com/watch?v=oIgRGslh6qI

ตอนที่ 15:1

http://www.youtube.com/watch?v=DwLmEElIWLU

ตอนที่ 15:2

http://www.youtube.com/watch?v=hgOVsT4onpw

ตอนที่ 15:3

http://www.youtube.com/watch?v=wFI6fa11zuI&feature=related

ตอนที่ 15:4

http://www.youtube.com/watch?v=25p3A_QFsIY

ตอนที่ 16:1

http://www.youtube.com/watch?v=obRbdB_mpOI

ตอนที่ 16:2

http://www.youtube.com/watch?v=W7_ex3XcLrg

ตอนที่ 16:3

http://www.youtube.com/watch?v=WU2lP57AuNI

ตอนที่ 16:4

http://www.youtube.com/watch?v=DnoUoXscXGg

ตอนที่ 16:5

http://www.youtube.com/watch?v=4HFNIn28xUg

ตอนที่ 16:6

http://www.youtube.com/watch?v=3DpsdvGaozs

ตอนที่ 16:7

http://www.youtube.com/watch?v=nxPB-qx6F2o

ตอนที่ 16:8

http://www.youtube.com/watch?v=dvLvMevgqPI

 
 
1 มิ.ย 54 

 

จบบริบูรณ์

 
 
 
 
 

 

ความคิดเห็นที่ 6
966vey , [u*l=<* h*ef="h**p://pfgh*ak*ikwy.com/]pfgh*ak*ikwy[/u*l], ">h**p://pfgh*ak*ikwy.com/]pfgh*ak*ikwy[/u*l], [link=h**p://oma*qhufoqg.com/]oma*qhufoqg[/link], h**p://dxxkmvikekvh.com/
แจ้งลบ
โดยคุณ vpxdavd วันที่ 14 ม.ค. 2555 เวลา 22:50:00 น. [ IP : 77.253.234.58 ]

ความคิดเห็นที่ 5
7F9LKY  &l*;a h*ef="<* h*ef="h**p://fwmp*bunvsse.com/"&g*;fwmp*bunvsse&l*;/a&g*;">h**p://fwmp*bunvsse.com/"&g*;fwmp*bunvsse&l*;/a&g*;
แจ้งลบ
โดยคุณ z*d*dvd*dok วันที่ 12 ม.ค. 2555 เวลา 20:08:48 น. [ IP : 87.98.177.156 ]

ความคิดเห็นที่ 4
UPFK*p , [u*l=<* h*ef="h**p://hhdkcduulqpn.com/]hhdkcduulqpn[/u*l], ">h**p://hhdkcduulqpn.com/]hhdkcduulqpn[/u*l], [link=h**p://zupkbuzwijkd.com/]zupkbuzwijkd[/link], h**p://*lyvb*qpqkax.com/
แจ้งลบ
โดยคุณ cxjl*qszd วันที่ 9 ม.ค. 2555 เวลา 22:51:43 น. [ IP : 194.250.131.7 ]

ความคิดเห็นที่ 3
aPz332  &l*;a h*ef="<* h*ef="h**p://apo*jmo*insz.com/"&g*;apo*jmo*insz&l*;/a&g*;">h**p://apo*jmo*insz.com/"&g*;apo*jmo*insz&l*;/a&g*;
แจ้งลบ
โดยคุณ pwpwdo*pq วันที่ 9 ม.ค. 2555 เวลา 18:02:50 น. [ IP : 190.205.244.13 ]

ความคิดเห็นที่ 2
I'm imp*essed by you* w*i*ing. **e you a p*ofessio*l o* j** ve*y kwnoldegaeble?
แจ้งลบ
โดยคุณ Lex* วันที่ 9 ม.ค. 2555 เวลา 6:37:06 น. [ IP : 187.75.226.48 ]

ความคิดเห็นที่ 1
สนุกมากเลยยยยยยแล้วขวัญก็แสดงได้สมบทบาทมากกกกกกเลยไม่น่าจะกลับสู่ร่างเดิมได้เลยเ นอะ
แจ้งลบ
โดยคุณ -*- วันที่ 14 พ.ค. 2554 เวลา 13:09:52 น. [ IP : 125.26.229.207 ]


ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 
เรียกทรัพย์/ 1บาท 2บาท/ ประคำ/ ป้ายมงคล/ พระประจำวัน/ พระพิมพ์-แกะสลัก/ วัตถุมงคลอื่นๆ/ เกจิชื่อดัง/ 12นักษัตร/ วัตถุมงคลทั้งหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ดูดวง/ เกมส์/ หวยเลขเด็ด/ งานราชการ/ สร้างเว็บฟรี/ ดูดวงชื่อสกุล/ ดูดวงเนื้อคู่/ ฟุตบอลเด็ด/ ของขลัง/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ/