ดูละครย้อนหลัง เกมร้ายเกมรัก

 ดูละครย้อนหลัง เกมร้ายเกมรัก
 
 
 

 
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-10 ตอนแรก Ep1 | 28 Oct 11 
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-10 ตอนแรก Ep1 | 28 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-10 ตอนแรก Ep1 | 28 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-10 ตอนแรก Ep1 | 28 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-10 ตอนแรก Ep1 | 28 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 7-10 ตอนแรก Ep1 | 28 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 8-10 ตอนแรก Ep1 | 28 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 9-10 ตอนแรก Ep1 | 28 Oct 11
 
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 10-10 ตอนแรก Ep1 | 28 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-9 Ep2 | 29 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-9 Ep2 | 29 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-9 Ep2 | 29 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-9 Ep2 | 29 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-9 Ep2 | 29 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-9 Ep2 | 29 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 7-9 Ep2 | 29 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 8-9 Ep2 | 29 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 9-9 Ep2 | 29 Oct 11
 
 
 GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-9 Ep3 | 30 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-9 Ep3 | 30 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-9 Ep3 | 30 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-9 Ep3 | 30 Oct 11
 
 
 GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-9 Ep3 | 30 Oct 11
  
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-9 Ep3 | 30 Oct 11
 
 
 GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 7-9 Ep3 | 30 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 8-9 Ep3 | 30 Oct 11
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 9-9 Ep3 | 30 Oct 11
 
  
 GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-6 Ep4 | 4 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-6 Ep4 | 4 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-6 Ep4 | 4 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-6 Ep4 | 4 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-6 Ep4 | 4 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-6 Ep4 | 4 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-6 Ep5 | 5 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-6 Ep5 | 5 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-6 Ep5 | 5 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-6 Ep5 | 5 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-6 Ep5 | 5 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-6 Ep5 | 5 Nov 2011
 
  
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-6 Ep6 | 6 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-6 Ep6 | 6 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-6 Ep6 | 6 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-6 Ep4 | 4 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-6 Ep6 | 6 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-6 Ep6 | 6 Nov 2011
 
  
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-6 Ep7 | 11 Nov 2011
 
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-6 Ep7 | 11 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-6 Ep7 | 11 Nov 2011
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-6 Ep7 | 11 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-6 Ep7 | 11 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-6 Ep7 | 11 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-6 Ep8 | 12 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-6 Ep8 | 12 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-6 Ep8 | 12 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-6 Ep8 | 12 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-6 Ep8 | 12 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-6 Ep8 | 12 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-6 Ep9 | 13 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-6 Ep9 | 13 Nov 2011
 
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-6 Ep9 | 13 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-6 Ep9 | 13 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-6 Ep9 | 13 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-6 Ep9 | 13 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-6 Ep10 | 18 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-6 Ep10 | 18 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-6 Ep10 | 18 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-6 Ep10 | 18 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-6 Ep10 | 18 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-6 Ep10 | 18 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-6 Ep11 | 19 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-6 Ep11 | 19 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-6 Ep11 | 19 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-6 Ep11 | 19 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-6 Ep11 | 19 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-6 Ep11 | 19 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-6 Ep12 | 20 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-6 Ep12 | 20 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-6 Ep12 | 20 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-6 Ep12 | 20 Nov 2011
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-6 Ep12 | 20 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-6 Ep12 | 20 Nov 2011
 
 
 GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-6 Ep13 | 25 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-6 Ep13 | 25 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-6 Ep13 | 25 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-6 Ep13 | 25 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-6 Ep13 | 25 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-6 Ep13 | 25 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-7 Ep14 | 26 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-7 Ep14 | 26 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-7 Ep14 | 26 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-7 Ep14 | 26 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-7 Ep14 | 26 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-7 Ep14 | 26 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 7-7 Ep14 | 26 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-7 Ep15 | 27 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-7 Ep15 | 27 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-7 Ep15 | 27 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-7 Ep15 | 27 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-7 Ep15 | 27 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-7 Ep15 | 27 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 7-7 Ep15 | 27 Nov 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-6 Ep16 | 2 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-6 Ep16 | 2 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-6 Ep16 | 2 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-6 Ep16 | 2 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-6 Ep16 | 2 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-6 Ep16 | 2 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-7 Ep17 | 3 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-7 Ep17 | 3 Dec 2011
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-7 Ep17 | 3 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-7 Ep17 | 3 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-7 Ep17 | 3 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-7 Ep17 | 3 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 7-7 Ep17 | 3 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-7 Ep18 | 4 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-7 Ep18 | 4 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-7 Ep18 | 4 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-7 Ep18 | 4 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-7 Ep18 | 4 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-7 Ep18 | 4 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 7-7 Ep18 | 4 Dec 2011
 
 
 GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-6 Ep19 | 9 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-6 Ep19 | 9 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-6 Ep19 | 9 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-6 Ep19 | 9 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-6 Ep19 | 9 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-6 Ep19 | 9 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-7 Ep20 | 10 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-7 Ep20 | 10 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-7 Ep20 | 10 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-7 Ep20 | 10 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-7 Ep20 | 10 Dec 2011
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 6-7 Ep20 | 10 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 7-7 Ep20| 10 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 1-7 ตอนอวสาน | 11 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 2-7 ตอนอวสาน | 11 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 3-7 ตอนอวสาน | 11 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 4-7 ตอนอวสาน | 11 Dec 2011
 
 
GameRai GameRak เกมร้ายเกมรัก 5-7 ตอนอวสาน | 11 Dec 2011
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นที่ 7
ด่วนนนนนนนนนนนนนนนน ! ใครที่อยากมีรายต่อสัปดาห์บ้าง -*-งานดีเงินสบายย

ไม่เอาวุฒการศึกษา ไม่จำกัดอายุ*** ไม่จัมเป็นต้องมีประสบการณ์

ทำงานง่ายๆๆ ซึ่งเราจะมีรายได้ไห้2อย่างก๊คือ *.สัมหรับ คนที่กำลังศึกษาอยู่ ที่ทำไม่ประจำ รายได้จะอยู่ที่ *000-**000 ฿ และ 2.สัมหรับคนที่มาทำงานประจำรายได้จะอยู่ที่ *0000-20000 ฿ หรืออาจจะมากกว่านี้ ///3. หรือ อาจอยู่ต่างจังหวัด
.ถ้าคุนอยากจะมีรายได้มากขนาดนี้ อยากเป็นวัยรุ่นที่เฟิร์สคลาส ใช้เงินแบบไม่ต้องดูราคา หรือ มีชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด ถ้าคุณเป็นอย่างที่ว่ามานั้น คุณได้พบโอกาสแล้ว The Fi*s* Powe* Sys*em ระบบที่เจ๋งที่สุดตอนนี้ รายได้ที่คิดให้เราทุกวันแล้วก็โอนเงินให้เราทุกอาทิตย์ จะดีแค่ไหนที่เงินไม่ต้องช๊อตตลอดเวลา สนใจ
โอกาสมาถึงแล้ว ทางเรามีการจำกัดคนที่ *00 ท่านแรกเท่านั้น สนไจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่www.*efi*s*-one.com/clien*s/h*/032067
ขอย้ำ ด่วนนนนนนนนน  BBPIN 2290F7DC โทร 0*3-64**3**  0*3-*397476 นุ๊กยินดีไห้คำปรึกษาค่ะ

แจ้งลบ
โดยคุณ nook วันที่ 7 ธ.ค. 2554 เวลา 0:30:06 น.

ความคิดเห็นที่ 6
หนูอยากเป็น  ฟ้า - น้ำฟ้า   จัง
โทรมาก็ได้   เบอร์

0*6969*340

แจ้งลบ
โดยคุณ Hong วันที่ 5 ธ.ค. 2554 เวลา 21:00:05 น.

ความคิดเห็นที่ 5
ชอบละครเรื่องนี้มาก สนุกจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ****
             ญาญ่าก็สวยน่ารัก  ณเดชก็เท่หน้ายาวดี
แจ้งลบ
โดยคุณ bell วันที่ 3 ธ.ค. 2554 เวลา 17:56:37 น.

ความคิดเห็นที่ 4
ละครเรื่องนี้สนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ชอบพี่ญาญ่าพี่ญาญ่าสวยมากๆๆๆ

แจ้งลบ
โดยคุณ มณีกรณ์ วันที่ 30 พ.ย. 2554 เวลา 19:56:19 น.

ความคิดเห็นที่ 3
ชอบพระเอกหล่อและนางเอกใสชื่อได้ใจ ชอบมากๆๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ บ้านนอก วันที่ 23 พ.ย. 2554 เวลา 12:57:29 น.

ความคิดเห็นที่ 2
ไม่ชอบญาญ่ามากไม่อยากให้คู่กับ  ณเดชเลย อยากให้ณเดชคู่กับคนอื่นบ้าง
แจ้งลบ
โดยคุณ ไม่ชอบญาญ่า วันที่ 16 พ.ย. 2554 เวลา 10:05:41 น.

ความคิดเห็นที่ 1
แต่กอนน่ะค่ะ...เราเคยโดนเพื่อนๆล้อว่า หมู,ช้างน้ำ,ตุ่ม,ตุ้ยนุ้ย อะไรต่างๆนาๆ จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรหรอกนะ ก็เพื่อนกันอย่างว่า...
แต่ก็แอบน้อยใจเป็นครั้งคราบ้าง เราก็พยายามจะลดน้ำหนักอยู่น่ะ ไม่ว่าจะเป็นการอดอาหาร ออกกำลังกายต่างๆ ก็ไม่ลดเท่าไหร่(เราเป็นคนลดยาก)
แต่ไม่กินยาลดน้ำหนักนะ เพราะเคยกินแล้วใจสั่น มึนหัวมาก และเคยเห็นเพื่อนๆกินแล้วเป็นลม บางคนก็ลดได้แล้วก็กลับมาอ้วนกว่าเดิมก็มี(มันโยโย่)
วันหนึ่ง ถ้าจำไม่ผิดน่ะ วันพุธ ที่ 2*ก.ย.เพื่อนที่เคยเรียนมัธยมด้วยกัน ชวนไปดูหนังเดอะมอล์บางกะปิ (วันพุธหนังถูก60บาท อิอิ..)
ซึ่งไม่ได้เจอกันเกือบ2เดือนแล้ว ไปเจอเข้าตกใจเลย เมื่อสองเดือนที่แล้วยังหุ่นพอๆกัน แต่เจออีกทีที่หน้าโรงหนัง จำแทบไม่ได้
ก็เลยถามเพื่อนว่าไปทำอะไรมาถึงผอมลงได้ขนาดนี้ สวยขึ้นขนาดนี้ เพื่อนก็เลยแนะนำให้ใช้ อาหารเสริมลดน้ำหนัก เพื่อนบอกว่าใช้ง่าย ใช้ดีมาก
ไม่ต้องไปออกกำลังกายให้เหนื่อย ไม่ต้องอดอาหาร แค่กินก่อนที่เราจะกินข้าวแค่นั้นเอง ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว เราก็เลยตัดสินใจทันทีเลย(เชื่อเพื่อนคบกันมา*2ปี)
เราก็เลยให้เพื่อนโทรสั่งผลิตภัณฑ์ให้ เราก็ใช้ไปเรื่อยๆ..เดือนกว่าๆ ปรากฎว่า จากน้ำหนัก 72 ลดเหลือ 64 เพื่อนๆ ไม่กล้าล้ออีกเลย ***+
ที่สำคัญหลังจากกินอาหารเสริมมีหนุ่มๆมาขอเบอร์ด้วยหละ อิอิ...
เพื่อนๆคนไหนที่ เจอปัญหาคล้ายๆกัน เราแนะนำน่ะใช้ดีจริงๆ เราลองมาแล้ว ลองเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ในเว็บได้น่ะ คนขายเค้าชื่อพี่วิทย์ พี่เค้าดูแลลูกค้าดีมากๆ ปัจจุบันเราก็ใช้อยู่น่ะ
อยากลดอีกสัก 2-3โล เมื่อวานเราก็โทรสั่งของกับพี่เค้า วันนี้ของถึงแล้ว เพิ่งกินไปเมื่อสักครู่นี่เอง...อิอิ
ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ข้อมูลการลดน้ำหนักอย่างละเอียด กรอกข้อมูลขอคำปรึกษาก่อนได้ เดี๋ยวพี่เค้าจะโทรมาหาเอง หรือถ้าใจร้อนหน่อยก็โทรไปคุยกับพี่เค้าได้เลย ***
เราเอาลิ้งเว็บพี่เค้ามาให้จร้า ก็อปไปดูได้เลย <* h*ef="h**p://www.confi*m.ige*web.com">h**p://www.confi*m.ige*web.com
ขอให้โชคดีนะค่ะ บายๆๆๆๆ...
แจ้งลบ
โดยคุณ mo วันที่ 5 พ.ย. 2554 เวลา 4:02:16 น.


ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร