รายการ  วงเวียนชีวิต

 

 
 
ภาพส่วนหนึ่งจากรายการวงเวียนชีวิต
ติดตามชีวิตที่ไร้โอกาสได้ที่นี่  รายการวงเวียนชีวต