บริษัท เจ.เค.พี รับเบอร์ ผู้ผลิต และจำหน่าย อะไหล่ยนต์ ประเภทยาง
jkprubber

16 ก.ค. 2550
บริษัท เจ.เค.พี รับเบอร์
ผู้ผลิต และจำหน่าย อะไหล่ยนต์ ประเภทยาง
(Automobile Rubber Parts) เช่น ยางหุ้มเพลา, ยางแท่นเครื่อง,
ยางหุ้มแร็ค, เบ้าโช๊ค, บู๊ชปีกนก, ยางรัดแร็ค, สกรูกันโคลง,
ยางหิ้วท่อไอเสีย ฯลฯ สำหรัยรถยนต์ญี่ปุ่น ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในตลาด มีคุณภาพดีราคาได้มาตรฐาน จากความพยายาม และความมุ่งมั่นที่ทาง บริษัทฯ ได้นำเสนอสินค้า
ที่มีคุณภาพ และราคาได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี จากกลุ่มลูกค้าอะไหล่ยนต์ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 ในขณะที่ตลาดอะไหล่ยนต์ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก โดย
เฉพาะ "ราคา" และคุณภาพสินค้าเรา
พร้อมที่จะพัฒนา และยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของ
" บริษัท เจ.เค.พี รับเบอร์ "
ตระหนักถึงความสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณภาพสินค้าและราคา
ก็คือ "การบริการหลังการขาย" ดังนั้น
เพื่อเป็นการตอบสนองแนวนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ พร้อมที่จะปรับ
ปรุงการบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไปภายใต้แนวความคิด
"ไม่มุ่งเน้นกำไรแต่เน้นความพึงพอใจของลูกค้า"
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอโทรศัพท์ 028145225-8