รับดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ
ปอม
16 ก.ค. 2550
รับดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้/ไม่ได้, ผู้ป่วยในระยะพักฟื้น, ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง
***โดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตลอด 24 ชั่งโมง
087-0๑๔๗๑๔0 089-890๑๒๘0