รับปรึกษาวิทยานิพนธ์
คุณแดง
16 ก.ค. 2550
สวัสดีค่ะ

ถ้าคุณมีความกังวล หรือกำลังเครียดที่ต้องทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ตามลำพัง โทรมาปรึกษาเราสิคะ เพราะเรามีทีมงานระดับปริญญาโทและปริญญาเอกคอยให้คำแนะนำ และให้บริการในเรื่องต่อไปนี้

1. การเขียนโครงร่างของวิทยานิพนธ์
2. บริการสืบค้นข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อหาทุกบทของวิทยานิพนธ์
3. บริการออกแบบการวิจัย แบบสอบถาม แจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์
4. บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและขั้นสูงด้วย SPSS
5. บริการจัดทำรายงาน
6. บริการแปลเอกสาร
7.รับเป็นติวเตอร์ วิชาวิจัย สถิติ และการใช้โปรแกรม SPSS

หมายเหตุ บริการทั้งหมด*ารถให้บริการสำหรับนักศึกษาทุกสถาบันการศึกษาในทุกจังหวัดของประเทศไทย ค่าใช้จ่ายแล้วแต่ลักษณะงาน  

สนใจติดต่อ คุณแดง  โทร084- 3837664 e-mail : research2000@hotmail.com
* โปรดระวังถูกหลอกลวงจากผู้ลงโฆษณาลอกเลียนแบบ