** ล่องแก่งน้ำตกทีลอซู-เดินป่า-ฤดูฝน/วันเข้าพรรษา/วันแม่/วันปิยะ
ภาวาณี
21 ก.ค. 2550

   เสียงซึงรีสอร์ท
เหมากรุ๊ป7-9 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
วันเข้าพรรษา 27-30 กค.,วันแม่10-13 สค.ปิยะ 19-22/20-23ตค.

เดินทางโดยรถตู้-กรุงเทพฯ-อุ้มผาง
ในราคาท่านละ3600 บาท
10 ท่าน3500-/ท่าน

วันแรก ออกเดินทาง 20.00น.ปั้มน้ำมัน ปตท.สนามเป้า

วันที่* ล่องแก่ง 4ชม. เดินป่า 2.30 ชม.เข้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า กางเต้นท์นอนที่น้ำตกทีลอซู

วันที่* เที่ยวน้ำตกทีลอซู -เดินป่า 2.30ชม. -ล่องแก่ง 2 ชม.-นั่งรถเข้าที่พัก-เล่นน้ำที่พักเสียงซึงรีสอร์ท

2วันที่* ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมด -น้ำตกพาเจริญ
ช้อปปิ้งตลาดริมเมย-ตลาดดอยมูเซอแคบหมู-ไส้ฮั่ว แวะร้านโมจิ จ.นครสวรร์
22.00 น ถึงกรุงเทพฯ


ดูรายละเอียดที่หรือเดินทางมาเองที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
http://www.siangzueng.com/program02.html

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางมาเอง
รับที่ 2 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวันในราคา
ท่านละ 3000 บาท

ติดต่อคุณภาวาณี ลำใน
โทร.02-917-0562, 081-267-8361
www.siangzueng.com