รับดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ(รัชดา-เหม่งจ๋าย)
วลัยลักษณ์
21 ก.ค. 2550
รับดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้/ไม่ได้, ผู้ป่วยในระยะพักฟื้น, ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น
***โดยทีมพยาบาลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง
087-0147140 089-8901280