ทัวร์สิงคโปร์ ครบสูตร 3 วัน 2 คืน กับ Travel You
ทราเวิล ยู
18 ก.ค. 2549
เดินทางโดยสายการบินฟินด์แอร์ (AY)

สวนนกจูร่ง – เกาะเซ็นโตซ่า – MERLION TOWER – UNDERWATER WORLD -
น้ำพุเต้นระบำ-ช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษี ณ Duty Free Shop

กำหนดการเดินทาง วันที่ 12-14 ส.ค. 2549

เพียงท่านละ 13,900 บาท (พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้อง)

--------------------------------------------------------------------------------


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง
ได้ที่ Travel You โทร 0-2667-0139

5 อาคารสิทธิวรกิจ ชั้น 8 ห้อง 809 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2667 0139 Fax. 0 2667 0138

Please visit http://www.travelyouthailand.com