เอเชีย3พลัส เบี้ยประกันภัยชั้น3ราคาเดียวเท่านั้น 6,800บาทซ่อมสูงสุดแสนบาทต่อครั้ง
ศุภจิรา เนียมแสง (เอ้)
18 ก.ค. 2549
เอเชีย3พลัส เบี้ยประกันภัยชั้น3ราคาเดียวเท่านั้น 6,800บาทซ่อมสูงสุดแสนบาทต่อครั้ง
ประกันชั้น1,3กว่า20แห่ง,พรบ.สิทธิ+ราคาพิเศษ+ส่วนลด
บริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า20บริษัท
ศุภจิรา เนียมแสง (เอ้)
โทร: 041-553-558
fax:02-902-3931
aeyja27@hotmail.com