รับทำวิหารแก้ว
ช่างโฟล็ค
31 ก.ค. 2550
รับออกแบบ ตกแต่ง และทำวิหารแก้ว โบสถ์แก้ว เจดีย์แก้ว ด้วยการออกแบบดีไซน์แนวใหม่โดยใช้งานกระจกเจียรปีเป็นตัวหลัก สามารถตกแต่งเพิ่มเติมไปใน วิหารเดิม โบสถ์เดิม และเจดีย์เดิมได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเดิม จะทำให้สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการตกแต่งนั้นงดงาม โอ่อ่า ตระการตา แก่ผู้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเป็นที่พึงพอใจและผู้ที่พบเห็น สนใจติดต่อ 081-8888982(ช่างโฟล็ค)