ประดิษฐ์ค้าของเก่าโทร.08-1916-6924
ประดิษฐ์
2 ส.ค. 2550
ประดิษฐ์ค้าของเก่ารับซื้อ/ขาย/ประมูลเศษเหล็ก ทองเหลือง
ทองแดง ซากโลหะต่างๆทุกชนิด บริการรับซื้อถึงที่ให้ราคาสูง
รับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยทีมงานมืออาชีพ มีซากของเก่า
โทรด่วนหาประดิษฐ์ 08-1916-6924 ทุกวัน