จำหน่ายกลองสะบัดชัย
นายรุ่งศักดิ์   กันธิมา
4 ส.ค. 2550
จำหน่ายกลองสะบัดชัย  
ขายกลอง    ขายกลองสะ    ขายกลองสะบัด    ขายกลองสะบัดชัย   ต้องการกลอง   ต้องการกลองสะ  ต้องการกลองสะบัด   ต้องการกลองสะบัดชัย    ต้องการซื้อกลอง   ต้องการซื้อกลองสะ  ต้องการซื้อกลองสะบัด   ต้องการซื้อกลองสะบัดชัย    อยากได้กลอง   อยากได้กลองสะ   อยากได้กลองสะบัด   อยากได้กลองสะบัดบชัย    สะ   สะบัด   สะบัด   สะบัดชัย   สะบัดชัยโบราณ  สะบัดชัยลูกตุบ    กลอง   กลองล้านนา  กลองพื้นเมือง   กลองเชียงใหม่   กลองภาคเหนือ   กลองไทย   กลองลำพูน  กลองลำปาง  กลองเชียงราย    ก    กล    กลอ   หาซื์อกลอง  หาซื้อกลองสะบัดชัย   คีย์เวิร์ดในการค้นหาข้อมูล  
เอกลักษณ์ล้านนา
จำหน่ายเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา  ,  กลองพื้นบ้านล้านนา  ,  และเครื่องเป่าล้านนาทุกชนิด
สนใจติดต่อ  คุณรุ่งศักดิ์   กันธิมา    โทร. 086-6231062   แฟกซ์  053-368326   , อีเมล์  eakalucklanna@hotmail.com
************************************************************************************
จำหน่ายกลองสะบัดชัย
จำหน่ายกลองสะบัดชัย        คุณภาพเสียงดี    รูปทรงสวยงาม   แข็งแรงทนทาน  
ประโยชน์ในการใช้งาน       1.   สำหรับนำไปใช้ในการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมล้านนา                  
                                                2.  หรือนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมล้านนา
         3.   ใช้เป็นเครื่องดนตรีแสดงโชว์หรือตั้งโชว์ในร้านอาหารที่เป็นบรรยากาศแบบขันโตก
* ตารางราคากลองสะบัดชัย
( คิดราคาตามขนาดของหน้ากลอง , จำนวนฆ้องและฉาบในแต่ละชุด )


ขนาดหน้ากลองสะบัดชัย (นิ้ว) กลองสะบัดชัยชุด  เล็ก ราคา
(บาท) กลองสะบัดชัยชุด  กลาง ราคา
(บาท) กลองสะบัดชัยชุด  ใหญ่ ราคา
(บาท)
จำนวนฆ้อง จำนวนฉาบ จำนวนฆ้อง จำนวนฉาบ จำนวนฆ้อง จำนวนฉาบ
หน้ากว้าง       25     นิ้ว 3   ใบ 1   คู่ 15,000 5   ใบ 2   คู่ 17,000 7   ใบ 3   คู่ 18,000
หน้ากว้าง       26     นิ้ว 3   ใบ 1   คู่ 16,000 5   ใบ 2   คู่ 18,000 7   ใบ 3   คู่ 19,000
หน้ากว้าง       27     นิ้ว 3   ใบ 1   คู่ 17,000 5   ใบ 2   คู่ 19,000 7   ใบ 3   คู่ 20,000
หน้ากว้าง       28     นิ้ว 3   ใบ 1   คู่ 18,000 5   ใบ 2   คู่ 20,000 7   ใบ 3   คู่ 21,000
หน้ากว้าง       29     นิ้ว 3   ใบ 1   คู่ 19,000 5   ใบ 2   คู่ 21,000 7   ใบ 3   คู่ 22,000
หน้ากว้าง       30     นิ้ว 3   ใบ 1   คู่ 20,000 5   ใบ 2   คู่ 22,000 7   ใบ 3   คู่ 23,000
หน้ากว้าง       31     นิ้ว 3   ใบ 1   คู่ 21,000 5   ใบ 2   คู่ 23,000 7   ใบ 3   คู่ 24,000


* อุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นอุปกรณ์หลักของกลองสะบัดชัยนั้น  จะได้จำนวนเท่ากันทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็น  ชุดเล็ก ,ชุดกลาง, หรือชุดใหญ่
ซึ่งได้แก่       1.    เสื้อหุ้มกลอง       1       ผืน
2.   ไม้คานหามกลอง   1 คู่
3.    พญานาคไม้แกะสลัก   1 คู่  
4.   ไม้ตีกลองสะบัดชัย 1 คู่
5.    ถุงฆ้อง              ( ตามจำนวน ฆ้อง ในแต่ละชุด )
6.    ถุงฉาบ              ( ตามจำนวน ฉาบ ในแต่ละชุด )
7.   ไม้ตีฆ้อง              ( ตามจำนวน ฆ้อง ในแต่ละชุด )
8.    ถุงไม้ตีกลอง 1   ถุง

*  ลูกค้าสามารถปรับลดจำนวนอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม  ความพร้อม  และความต้องการของลูกค้า
*  ลูกค้าสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายโดยตรง   โดยจะส่งแบบไฟล์เอกสาร PDF  ,  แฟกซ์  , หรือเป็นเอกสาร  Words  
  ก็ได้  โดยผู้จำหน่ายจะส่งขอมูลรายละเอียดตามที่ลูกค้าเรียกขอ   โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ที่หมายเลข  086-6231062  
*  ลูกค้าที่ต้องการ  ใบเสนอราคา     รายการราคาเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาอื่นๆ  สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 086-6231062