เที่ยวเมืองสามน้ำ  ชมตลาดอัมพวา  ทำบุญ 9 วัด  ลองเรือชมหิ่งห้อย
ทราเวล สปรี
6 ส.ค. 2550
เที่ยวเมืองสามน้ำ  ชมตลาดอัมพวา  ทำบุญ 9 วัด  ลองเรือชมหิ่งห้อย

โปรแกรมท่องเที่ยวเมืองสามน้ำ
ชมวิถีชีวิตริมน้ำ - ถวายสังฆทาน 9 วัด – ล่องเรือชมหิ่งห้อย (2 วัน 1 คืน)

สมุทรสงคราม ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองสามน้ำ”  มีทั้งเขตที่เป็นน้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืด ซึ่งมี ชุมชนอัมพวา ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเรือนไม้ริมน้ำในอดีต และรักษาคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์ และด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามของชุมชนริมน้ำ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งของชุมชน

วันแรก (วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2550)

06.00 น.   คณะพร้อมกันที่หน้าสำนักงานทราเวล สปรี 9/407-408 ศูนย์การค้ารามอินทรา (กม.2) รับประทาน ปาท่องโก๋ โอวัลติน / กาแฟ พร้อมรับของที่ระลึก

06.30 น.   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พร้อมเติมพลังด้วยอาหารเช้าระหว่างการเดินทาง (1)

07.30 น.    -  ต้อนรับสู่ จ.สมุทรสงคราม กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ลอดพระอุโบสถสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา ณ วัดเจริญสุขขาราม (วัดบางไผ่เตี้ย)
- กราบสักการะขอพรจาก หลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ที่มีอายุกว่า 500 ปี ณ วัดเพรชสมุทรวรวิหาร
-  กราบ หลวงพ่อโต (พระพุทธรัตนมงคล) วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ชมกุฎีทองที่สวยงาม สร้างสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ
-  กราบนมัสการท่านพระครูสมุทรนันทคุณ เจ้าอาวาสวัดบางแคน้อย พร้อมชมความวิจิตรงดงามและความมหัศจรรย์ของพระอุโบสถ ศิลปะแบบไม้ฝังไม้ กุฎิและหอระฆังที่มีอายุกว่าร้อยปีที่ยังคงความงามยิ่ง
-  กราบสักการะหลวงพ่อนิลมณี ในโบสถ์ปรกโพธิ์ หนึ่งใน UNSEEN THAILAND ที่วัดบางกุ้ง เพื่อเป็นศิริมงคลที่จะมีชัยชนะอุปสรรคต่างๆ และเพื่อระลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษที่รักษาแผ่นดินเกิดให้ไว้กับเรา

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเคียงทะเล ดอนหอยหลอด (2)

13.30 น.   -  ไหว้พระและชมโบสถ์ไม้สักฝังมุกหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) และซื้อกาละแมรามัญ รสชาติหวานมัน ห่อด้วยกราบหมากสูตรโบราณ
-  กราบขอพรหลวงพ่อคง เกจิอาจารย์ดังที่ได้ชื่อว่า “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง” ไหว้รอยพระพุทธบาท 4 รอยซ้อน และ ชมภาพปูนปั้นนูนสูงศิลปะเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก ภายในพระวิหารทรงจีนแปลกตา ที่ วัดบางกะพ้อม

15.30 น.   เข้าที่พัก นั่งพักให้หายเหนื่อย พร้อมดื่มเครื่องดื่มเย็น ๆ ชื่นใจ ณ รีแล็กซ์ สไมล์ รีสอร์ท

17.00 น.   เดินเที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองอัมพวา แวะชมร้านขายยาแผนโบราณ อายุกว่า 100 ปีโรงคั่วกาแฟ โรงขนมจันอับ  อายุกว่า 80 ปี และบ้านหัตกรรมนกมะพร้าว และรับประทานอาหารเย็นที่ตลาดน้ำอัมพวาตามอัธยาศัย

19.30 น.   ล่องเรือชมหิ่งห้อย แมลงตัวน้อยที่แสนมหัศจรรย์ ชมเรือตกกุ้ง วิถีชีวิตริมคลองอัมพวา

21.30 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย    

วันที่สอง (วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2550)  

06.00 น.    ตักบาตรพระพายเรือที่หน้ารีสอร์ท และเพิ่มความสดชื่นยามเช้าด้วยกาแฟ,โอวัลติน และปาท่องโก๋

07.30 น.   รับประทานอาหารเช้า (3)

09.30 น.   กราบหลวงพ่อโต พระพุทธรูปหินทรายศักด์สิทธิ์ และทำทานด้วยการให้อาหารปลาที่วังมังมัจฉาหน้าวัดเจริญสุขารามวรวิหาร

10.00 น.   เที่ยวชมอาสนวิหารแม่บังเกิดโบสถ์คริสต์เก่าแก่ที่มีกระจกสีที่สวยที่สุดในเมืองไทย

10.40 น.   -  เที่ยวอุทยาน ร.2  ชมพิพิธภัณฑ์ โรงละครกลางแจ้ง พันธุ์ไม้ในบทพระราชนิพนธ์  
-  กราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่2 บนแผ่นดินพระราชสมภพของพระองค์ ที่ วัดอัมพวันเจติยาราม  ชมความงามของพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่2 ทรงปั้นด้วยพระองค์เอง และชมภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯภายในพระอุโบสถ

11.00 น.   แวะชมเครื่องเบญจรงค์ และดูขั้นตอนการผลิตที่หาชมได้ยากที่ ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์

11.40 น.   กราบสักการระสังขารหลวงพ่อเนื่อง โกวิโท ที่ไม่เน่าปื่อยบรรจุในโลงแก้ว และชมศาลาลงลักษ์ปิดทองลายรดน้ำอันวิจิตรงดงาม ที่วัดจุฬามณี

12.30 น.   ทานก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยตามแบบสมุทรสงคราม (4)

13.30 น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ 1,999.- บาท  อัตรานี้รวม
-  ค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ พร้อมค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
-  ค่าที่พัก 1 คืน
-  อาหารว่างและเครื่องดื่ม
-  อาหาร 4 มื้อ
-  ชุดตักบาตรท่านละ 1 ชุด

กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ของค่าเดินทาง (ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง) มาที่
*ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรากม. 2
  ชื่อบัญชี คณะบุคคล ทราเวล สปรี โดยนายสุทธิเนตร  ศรีชู
  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 324-1-26798-4

** ราคาทัวร์ทุกโปรแกรมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% **
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

ทราเวล สปรี
9/407-408  ศูนย์การค้ารามอินทรา กม.2(ตรงข้ามสระว่ายน้ำ)  ถ.รามอินทรา   แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กทม.  10220

คุณตั๊ก, คุณเอ๋
โทร. 0-2986-2288, 08-6881-8158, 08-1615-5500
E-mail: travelspree@hotmail.com