ใครต้องการซื้อพลอยมั่ง...
สุนิล,จารุภา
17 ส.ค. 2550
จำหน่ายพลอยอัดชนิดต่างๆ เพชรรัสเซีย พลอยกระจก คริสตัล
โทร. 02-2129498,089-810-3266