ผุ้แทนนำเข้าต้องการตัวแทนจำหน่ายอิสระสำหรับผลิตภัณฑ์ พีดีแคร์
ธรรมรัฐ
23 ส.ค. 2550
ห้างหุ้นส่วนพีดีแคร์เจ้าของแบรนด์อุปโภคพีดีแคร์   ทั้งโลชั่นทาผิว และอาหารเสริม   ต้องการตัวแทนจำหน่าย และผุ้ที่สามารถทำตลาดได้  แนะนำผลิตภัณฑ์หรือรายละเอียดขอ้มุลธุรกิจ   โปรดติดต่อ074427572  0843043373    0815420042