ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-สิงค์โปร์ 2 ที่นั่ง
toPsale

28 ส.ค. 2550
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-สิงค์โปร์ 2 ที่นั่ง ราคาถูก เดินทางโดยสายการบิน สวิสแอร์ไลน์ ราคา 2000 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง (ราคาไม่รวม airport tax, insurrance, fuel surcharge) สนใจรีบติดต่อกลับมานะค่ะ เพราะ ต้องแจ้งวันเดินทาง และชื่อผู้เดินทาง 2 อาทิตย์ ล่วงหน้า วันเดินทางกำหนดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2550 ค่ะ