Easy Singapore กับ ทราเวิล ยู
ทราเวิล ยู
5 ส.ค. 2549
EASY SINGAPORE เที่ยวสิงคโปร์ง่ายๆ

ออกเดินทางทุกวันศุกร์

โดยสายการบิน Finn Air พัก Fort Canning หรือ Royal Hotel

สวนนกจูล่ง-เกาะเซ็นโตซ่า- Imbiah lookout - Cable Car- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - สกายทาวเวอร์ -
ภาพยนตร์ 4 มิติ - น้ำพุดนตรี –ถ่ายรูปสิงโตทะเล - ช้อปปิ้งจุใจ

ราคาสุดแสนพิเศษ 11,500 บาทต่อ ท่าน พร้อมบินเฉพาะเดือน สิงหา - กันยา นี้เท่านั้น

http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=100

สนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ
โทรศัพท์: 66 (0) 2-667-0139
แฟ็กซ์: 66 (0) 2-667-0138
อีเมล์:travel@travelyouthailand.com

Please visit: http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=100