รับสอนวิธีการใช้โปรแกรมออกแบบลายปัก,ขึ้นลายปัก,ตีลายปัก,ขึ้นบล๊อกปัก,ตีบล๊อกปัก โดยหลักสูตรเร่งรัด
บัส
2 ก.ย. 2550
สิ่งที่ใช้ควบคู่กับการทำงานของเครื่องปักคอมพิวเตอร์หรือธุรกิจโรงปักนั้น ไม่เพียงแต่ความรู้หรือทักษะในการใช้เครื่องปักคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง การที่จะต้องมีความรู้หรือทักษะในการตีลายปัก,ขึ้นบลีอกปัก ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือวีธีการใช้ เทคนิคและประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมออกแบบลายปัก ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้มีโปรแกรมออกแบบลายปักให้เลือกใช้มากมาย และในแต่ละโปรแกรมก็มีฟังค์ชั่นพิเศษให้ใช้งานเกี่ยวกับการปักมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังมีโรงปักอีกมากที่ยังต้องพึ่งพาคนที่รับจ้างตีลายปักอยู่ ดังนั้น เราจึงมีความคิดที่จะช่วยให้คนที่ทำธุรกิจโรงปักหรือผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ได้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมออกแบบลายปักหรือตีบล๊อกปักได้ด้วยตัวเองปัญหาที่พบสำหรับการทำธุรกิจโรงปักแต่ไม่สามารถขึ้นบล๊อกปักก็คือ1. ต้องเสียเงินทุกครั้งที่มีการปัก ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับว่าลายปักมีกี่ฝีเข็ม ซึ่งในบางครั้งก็มีผู้รับจ้างตีลายปักบางคนก็ใช้เทคนิคบางอย่าง ที่ทำอย่างไรก็ได้ให้ลายปักนั้นมีฝีเข็มให้มากที่สุด แม้ในความเป็นจริงนั้นฝีเข็มที่เพิ่มขึ้นมาก็ไม่ได้มีความสำคัญประการใด และยิ่งทำให้ต้องใช้เวลาปักงานนานขึ้นด้วย2. เวลาต้องแก้ไขลายปักเนื่องจากต้องขึ้นตัวอย่างลายปักให้ลูกค้าก็ต้องใช้ระยะเวลานาน รวมถึง ไม่มีความสะดวกหรือความแน่นอนว่าจะต้องแก้ไขอีกหรือไม่3.แม้บางท่านที่สนใจจะเรียนแต่ก็หาที่เรียนวีธีการตีลายปักโดยใช้โปรแกรมออกแบบลายปักไม่ได้ หรือหาได้ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงทีเดียวดังนั้นเราจึงมีการจัดคอร์สอบรมวิธีการใช้โปรแกรมออกแบบลายปักสูตรเร่งรัด โดยเป็นคอร์สที่เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนเน้นปฏิบัตเป็นหลัก ใช้ระยะเวลาไม่นาน ( แล้วแต่ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน ซึ่งอย่างน้อยควรใช้ window ขั้นพื้นฐานเป็น ) และค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง ซึ่งเราจะสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงท่านสามารถตีลายปักได้อย่างเข้าใจเพื่อการพัฒนาฝีมือในอนาคต รวมทั้งเทคนิคที่สำคัญๆในการตีบล็อกปักด้วยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็ปไซต์ของเรา  http://embroidery-computer.blogspot.com