กฎหมาย  ทนายความ
กิตติพัฒน์
7 ก.ย. 2550
ทนายความ, นักวิชาชีพ, นักกฎหมาย, ทนาย

บริการของเรา Our Service
-รับจดทะเบียนสมรสของคู่รักที่ต้องการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยของชาวต่างชาติกับคนไทที่รักและพร้อมจดทะเบียนสมรส
- รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
- วางแผน จัดทำบัญชีและยื่นแบบภาษี
- ให้คำปรึกษากฏหมายแรงงาน เงินทดแทนประกันสังคม
-ให้คำปรึกษากฏหมายการค้าระหว่างประเทศและทรัพสินทางปัญญา
- ให้คำปรึกษายื่นแบบชำระภาษีนำเข้า , ส่งออก จากท่าเรือตามพิธีการศุลกากร
- ยื่นแแบบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
- ยื่นแบบขอต่อวีซ่าขอใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว
-
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับกฏหมายครอบครัวมรดกนิติกรรมและร่างสัญญาต่างๆ

Wisisy and Friend Lawyer Office
is one stop *s for business lawsconsultation. It
was founded by expert and experienced layers.
Consult for :
- Partnership & company registration
- Accounting & Tax planning
- Law of International Trade & Law ofIntellec*al Property
- Customs Clearance & Consultations
- Alien Business Operations
- Visa extension & work permit
- Juristic acts,contracts & to please a caseetc.

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
www.law.*s*dio.com
E-mail wisisy_lawyer@yahoo.com
chandagool@hotmail.com
*
*