เที่ยวทะเลใต้สวรรค์แห่งอันดามันกับกระบี่ภูพระนางรีสอร์ท 3 วัน 2 คืน ราคากันเองค่ะ
K.kob

8 ก.ย. 2550
Package Tour  Krabi Phupranang  Resort  &  Spa
3  วัน  2  คืน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  31  ตุลาคม   2550
รับจองตั้งแต่  2 ท่านขึ้นไป (พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มอีก 500/ท่าน)
Package  I หนึ่งทัวร์เที่ยวทะเลแหวก 4 เกาะ 2,650  บาท/ท่าน
Package II ดำน้ำตื้น  ณ  หมู่เกาะพีพี           2,950 บาท/ท่าน
Package III ท่าปอมคลองสองน้ำ + หมู่เกาะพีพี         3,750  บาท/ท่าน
Package IIII สระมรกตน้ำตกร้อน + 4 เกาะ 3,950  บาท/ท่าน
Package IIIII สระมรกตน้ำตกร้อน + 4 เกาะ + พายเรือคายัค – เกาะห้อง 4,400  บาท/ท่าน
ทัวร์ทะเลแหวกดำน้ำตื้นชมปะการัง เกาะปอดะ เกาะยาวาซัม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ (ทะเลแหวก) อ่าวไร่เลย์
ราคาท่านละ  2,650  บาท
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 รับท่านจากสนามบินหรือสถานีขนส่งจังหวัดกระบี่นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พักเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
   รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
วันที่ 2       ดำน้ำตื้นชมปะการัง เกาะปอดะ เกาะยาวาซัม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ (ทะเลแหวก) อ่าวไร่เลย์            07.30 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.30 น.รถมารับเพื่อนำท่านไปลงเรือท่องทะเลกระบี่
พาท่านเดินทางไปดำน้ำ ดูปะการังและฝูงปลานานานชนิดที่เกาะยาวาซัม หลังจากนั้นพาท่านเดินทางต่อมาเที่ยวชมทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ) ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้สรรสร้างแนวสันทรายกลางทะเล เวลาน้ำขึ้นจะมองไม่เห็นสันทราย แต่ในเวลาน้ำลง เราจะได้เห็นสันทรายโผล่ขึ้นมาจากกลางทะเล ดังทะเลแหวก หลังจากนั้นพาท่านเดินทางต่อมายังเกาะปอดะ พักผ่อนสบาย ๆ บนหาดทรายขาว
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังจากนั้นท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยนอนเล่นริมหาดหรือว่ายน้ำดูฝูงปลา
14.00 น. เดินทางไปชมความงามที่หาดไร่เลย์ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงาม ของหาดไร่เลย์ และจุดปีนผาอันโด่งดัง
สักการะศาลพระนาง
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรมที่พัก
วันที่ 3    เดินทางกลับ รับประทานอาหาเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านสู่สนามบิน/สถานีรถ เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- เที่ยวทะเลโดยเรือ หางยาว
- โปรแกรมทัวร์ตามรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน กระบี่ ภูพระนาง รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมระดับ 3 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 5 มื้อ เครื่องดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ Snorkel, Mask (หน้ากากดำน้ำ)
- ค่าประกันภัยในการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล
- ค่าธรรมเนียมเที่ยวชมอุทยาน
- ค่ารถรับ-ส่ง ทุกโปรแกรมทัวร์
- ค่ารถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่

ทัวร์หมู่เกาะพีพี
ราคาท่านละ  2,950  บาท
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 รับท่านจากสนามบินหรือสถานีขนส่งจังหวัดกระบี่นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พักเชิญท่านพักผ่อน              ตามอัธยาศัย
   รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
วันที่ 2 ทัวร์หมู่เกาะพีพี
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  08.30 น. รับท่านจากโรงแรม เดินทางโดย Speed Boat ไปยังหมู่เกาะพีพี  ระหว่างการเดินทางจะบริการท่านด้วย อาหารว่าง เครื่องดื่ม น้ำชา  กาแฟ   และนำท่านดำน้ำชมปะการัง  ฝูงปลาสวยงาม ที่อ่าวมาหยาบริเวณเกาะพีพีเล  ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ฮอลีวู้ดเรื่อง “The Beach”จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพรอบๆเกาะพีพีเล เช่น อ่าวโล๊ะดาลัม, อ่าวปิเละห์, ถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำพญานาค ซึ่งภายในถ้ำมีนกนางแอ่นมาทำรังเป็นจำนวนมาก
12.00 น. เรือนำท่านขึ้นพักผ่อนเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง ณ เกาะพีพีดอน ซึ่งมีหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำ
  14.30 น. นำท่านลงเรือเพื่อเดินทางกลับ
16.00 น. กลับถึงโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น  ณ โรงแรมที่พัก
วันที่ 3 เดินทางกลับ
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านสู่สนามบินหรือสถานนีขนส่งจังหวัดกระบี่ เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ราคาดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.ห้องพัก กระบี่ภูพระนาง รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมระดับ 3 ดาว  2 คืน  สำหรับพักห้องละ  2  ท่าน
2. ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
3. อาหาร 5 มื้อ  เครื่องดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยวทะเล
4. รถรับส่งสนามบินหรือสถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ – โรงแรม
5. รถรับส่งทุกโปรแกรมทัวร์
6. เที่ยวทะเลโดยเรือ Speed  Boat
7. ค่าธรรมเนียมเที่ยวชมอุทยาน
8. ประกันภัยในการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล
9. อุปกรณ์ดำน้ำ Snorkel ,Mask (หน้ากากดำน้ำ)
ท่าปอมคลองสองน้ำ + หมู่เกาะพีพี
ราคาท่านละ  3,750  บาท
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าปอมคลองสองน้ำ
รับท่านจากสนามบินกระบี่หรือสถานีขนส่งจังหวัดกระบี่นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักหลังจากนั้นนำท่านชมความงามของท่าปอมคลองสองน้ำหนึ่งใน Unseen Thailand ซึ่งเป็นลำธารสายสั้นๆที่สวยใสสะอาด จากแอ่งน้ำผุดบนเขาไหลผ่านสระน้ำกลางป่าลงสู่ทะเลอันดามัน เชิญท่านเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พักและรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
**กำหนดเวลาเดินทาง ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการเดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่ของท่าน**
วันที่ 2 ทัวร์หมู่เกาะพีพี สวรรค์แห่งท้องทะเลใต้
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.30 น. รับท่านจากโรงแรมเดินทางโดยสปีดโบ้ท ระหว่างการเดินจะบริการท่านด้วย อาหารว่าง เครื่องดื่ม น้ำชา  กาแฟ   และนำท่านดำน้ำชมปะการัง  ฝูงปลาสวยงาม ที่อ่าวมาหยาบริเวณเกาะพีพีเล  ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ฮอลีวู้ดเรื่อง “The Beach”จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพรอบๆเกาะพีพีเล เช่น อ่าวโล๊ะดาลัม, อ่าวปิเละห์, ถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำพญานาค ซึ่งภายในถ้ำมีนกนางแอ่นมาทำรังเป็นจำนวนมาก
12.00 น. เรือนำท่านขึ้นพักผ่อนเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง ณ เกาะพีพีดอน ซึ่งมีหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำ
14.30 น. นำท่านลงเรือเพื่อเดินทางกลับ
16.00 น. กลับถึงโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น  ณ โรงแรมที่พัก
วันที่ 3 เดินทางกลับ
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านสู่สนามบินหรือสถานนีขนส่งจังหวัดกระบี่ เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพราคาดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ห้องพัก กระบี่ภูพระนาง รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมระดับ 3 ดาว  2 คืน  สำหรับพักห้องละ  2  ท่าน
2. ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
3. อาหาร 6 มื้อ  เครื่องดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยวทะเล
4. รถรับส่งสนามบินหรือสถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ – โรงแรม
5. รถรับส่งทุกโปรแกรมทัวร์
6. เที่ยวทะเลโดยเรือ Speed  Boat
7. ค่าธรรมเนียมเที่ยวชมอุทยาน
8. ประกันภัยในการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล
9. อุปกรณ์ดำน้ำ Snorkel ,Mask (หน้ากากดำน้ำ)
สระมรกต,น้ำตกร้อน + ทัวร์ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ ทะเลแหวก,เกาะทับ,เกาะไก่,เกาะปอดะ,อ่าวไร่เลย์
Longtail Boat  3,350  บาท/ท่าน
Speed Boat   3,950  บาท/ท่าน
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1    กระบี่- สระมรกต น้ำตกร้อน
รับท่านจากสนามบิน/สถานีรถกระบี่ ระหว่างเส้นทางหยุดรับประทานอาหารเที่ยง และมุ่งหน้าสู่หนึ่งใน Unseen Thailand สระมรกต เพื่อชมความงามของสระน้ำธรรมชาติที่เขียวดั่งมรกต อยู่ท่ามกลางผืนป่า หลังจากนั้นพาท่านแช่น้ำตกร้อน ให้หายเมื่อยล้า ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หนึ่งใน Unseen Thailand เช่นกัน หลังจากนั้น พาท่านเดินทางหน้าสู่ที่พัก กระบี่ ภูพระนาง รีสอร์ทแอนด์ สปา ระดับ 3 ดาว
พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมที่พัก
**กำหนดเวลาเดินทาง ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการเดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่ของท่าน**
วันที่ 2     ดำน้ำตื้นชมปะการัง เกาะปอดะ เกาะยาวาซัม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ (ทะเลแหวก) อ่าวไร่เลย์
07.30 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.30 น.รถมารับเพื่อนำท่านไปลงเรือท่องทะเลกระบี่
พาท่านเดินทางไปดำน้ำ ดูปะการังและฝูงปลานานานชนิดที่เกาะยาวาซัม หลังจากนั้นพาท่านเดินทางต่อมาเที่ยวชมทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ) ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้สรรสร้างแนวสันทรายกลางทะเล เวลาน้ำขึ้นจะมองไม่เห็นสันทราย แต่ในเวลาน้ำลง เราจะได้เห็นสันทรายโผล่ขึ้นมาจากกลางทะเล ดังทะเลแหวก หลังจากนั้นพาท่านเดินทางต่อมายังเกาะปอดะ พักผ่อนสบาย ๆ บนหาดทรายขาว
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังจากนั้นท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยนอนเล่นริมหาดหรือว่ายน้ำดูฝูงปลา
14.00 น. เดินทางไปชมความงามที่หาดไร่เลย์ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงาม ของหาดไร่เลย์ และจุดปีนผาอันโด่งดัง
สักการะศาลพระนาง
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรมที่พัก
วันที่ 3    เดินทางกลับ รับประทานอาหาเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านสู่สนามบิน/สถานีรถ เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- เที่ยวทะเลโดยเรือ หางยาว
- โปรแกรมทัวร์ตามรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน กระบี่ ภูพระนาง รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมระดับ 3 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 6 มื้อ เครื่องดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ Snorkel, Mask (หน้ากากดำน้ำ)
- ค่าประกันภัยในการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล
- ค่าธรรมเนียมเที่ยวชมอุทยาน
- ค่ารถรับ-ส่ง ทุกโปรแกรมทัวร์
- ค่ารถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่
สระมรกต,น้ำตกร้อน + ทัวร์ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ ทะเลแหวก,เกาะทับ,เกาะไก่,เกาะปอดะ,อ่าวไร่เลย์
+พายเรือคายัค – ชมความงามหมู่เกาะห้อง
ราคาท่านละ   4,400  บาท
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1    กระบี่- สระมรกต น้ำตกร้อน
รับท่านจากสนามบิน/สถานีรถกระบี่ ระหว่างเส้นทางหยุดรับประทานอาหารเที่ยง และมุ่งหน้าสู่หนึ่งใน Unseen Thailand สระมรกต เพื่อชมความงามของสระน้ำธรรมชาติที่เขียวดั่งมรกต อยู่ท่ามกลางผืนป่า หลังจากนั้นพาท่านแช่น้ำตกร้อน ให้หายเมื่อยล้า ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หนึ่งใน Unseen Thailand เช่นกัน หลังจากนั้น พาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ที่พัก กระบี่ ภูพระนาง รีสอร์ทแอนด์ สปา ระดับ 3 ดาว
พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมที่พัก
วันที่ 2     ดำน้ำตื้นชมปะการัง เกาะปอดะ เกาะยาวาซัม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ (ทะเลแหวก) อ่าวไร่เลย์
07.30 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.30 น.รถมารับเพื่อนำท่านไปลงเรือท่องทะเลกระบี่
พาท่านเดินทางไปดำน้ำ ดูปะการังและฝูงปลานานานชนิดที่เกาะยาวาซัม หลังจากนั้นพาท่านเดินทางต่อมาเที่ยวชมทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ) ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้สรรสร้างแนวสันทรายกลางทะเล เวลาน้ำขึ้นจะมองไม่เห็นสันทราย แต่ในเวลาน้ำลง เราจะได้เห็นสันทรายโผล่ขึ้นมาจากกลางทะเล ดังทะเลแหวก หลังจากนั้นพาท่านเดินทางต่อมายังเกาะปอดะ พักผ่อนสบาย ๆ บนหาดทรายขาว
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังจากนั้นท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยนอนเล่นริมหาดหรือว่ายน้ำดูฝูงปลา
14.00 น. เดินทางไปชมความงามที่หาดไร่เลย์ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงาม ของหาดไร่เลย์ และจุดปีนผาอันโด่งดัง
สักการะศาลพระนาง
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรมที่พัก
วันที่ 3    พายเรือคายัค+ชมความงามของเกาะห้อง  
7.30  น. รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก
8.30 น. ออกเดินทางจากรีสอร์ทไปยังท่าเลน เพื่อพายเรือคายัคลงตามแม่น้ำ
12.30 น.ลงเรือไปยังหมู่เกาะห้องเพื่อชมความงามของธรรมชาติ
16.30 เดินทางกลับมายังกระบี่ภูพระนางรีสอร์ทเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนที่จะนำท่านสู่สนามบิน/สถานีรถจังหวัดกระบี่เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- เที่ยวทะเลโดยเรือ หางยาว
- โปรแกรมทัวร์ตามรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน กระบี่ ภูพระนาง รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมระดับ 3 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 6 มื้อ เครื่องดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ Snorkel, Mask (หน้ากากดำน้ำ)
- ค่าประกันภัยในการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล
- ค่าธรรมเนียมเที่ยวชมอุทยาน
- ค่ารถรับ-ส่ง ทุกโปรแกรมทัวร์
- ค่ารถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่
โปรแกรมทัวร์และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าซึ่งทางรีสอร์ทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรก ท่านสามารถชมภาพห้องพักได้ที่  www.phupranangresort.com  /E-mail : info@phupranangresort.com  /  phupranang@hotmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
SALES AND RESERVATION: กระบี่ ภูพระนาง รีสอร์ท แอนด์ สปา,หาดนพรัตน์ธารา
223 หมู่ 5 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075 - 661241-2  โทรสาร 075 - 661243
A/C Name: Mr.Peera Dumrongmahasawat
A/C No: 430-1-00084-7
Branch:  Aonang
(นครหลวงไทย)