ขายคอม
gap
8 ก.ย. 2550
amd atlonXP2500+  MB ASUS A7v880 Ram 512  HD 80G
VGA GForce Fx5200  Monitor sumsung 17" มีประมาณ8เครื่อง ขายชุดละ 7000  ติดต่อ 081-9918533  แก๊ป จ.สพรรณ