ไหว้พระ9 วัด 3 จังหวัด อ่างทอง-สิงห์บุรี-อุทัยธานี 2วัน 1คืน 2,200 บาท/ท่าน
travel spree
10 ก.ย. 2550
อ่างทอง  - สิงห์บุรี  -  อุทัยธานี
ไหว้พระ 9 วัด จากลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงยอดเขาสะแกกรัง ล่องเรือชมแม่น้ำ 2 สี
 
       ทราเวล สปรี ขอเชิญท่าน เดินทางไหว้พระ 9วัด จากลุ่มน้ำเจ้าพระยากราบสามพระนอนสมัยสุโขทัยที่ได้ชื่อว่าพระพักตร์สวยงามที่สุด และกราบขอพรพระนั่งที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเดินทางขึ้นยอดเขาสะแกกรังกราบสักการะ พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์พระพุธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุทัยธานี ล่องเรือไปตามแม่น้ำสะแกกรังชมแม่น้ำ 2 สี และวิถีชีวิตริมน้ำ

รายการเดินทางไหว้พระ 9 วัด อ่างทอง- สิงห์บุรี - อุทัยธานี

06.00 น.      คณะพร้อมกันที่หน้าสำนักงานทราเวล สปรี เลขที่ 9/407-408 ศูนย์การค้ารามอินทรา กม.2 (ตรงข้ามสระว่ายน้ำ) รับประทาน ปาท่องโก๋ โอวัลติน / กาแฟ พร้อมรับของที่ระลึก
06.30 น.      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯมุ่งหน้าสู่จังหวัดอ่างทองโดยรถมินิบัสปรับอากาศแสนสบาย พร้อมเติมพลังด้วยอาหารเช้าระหว่างการเดินทาง
08.00 น.      กราบพระพุทธไสยาสน์สมัยสุโขทัยที่ได้ชื่อว่ามีพระพักตร์สวยงามที่สุดในเมืองไทย ณ วัดป่าโมก ในพงศาวดารกล่าวเอาไว้ว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะยกทัพไปรบกับพระมหาอุปราชได้เสด็จมาชุมนุมพลและได้ถวายสักการะบูชาพระพุทธรูปองค์นี้
                   * วัดต้นสน เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งมีชื่อว่า “สมเด็จพระศรีเมืองทอง” เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่สุดองค์แรกและมีพุทธลักษณะที่สวยงามมากอีกองค์หนึ่ง
                  * วัดม่วง ความสวยงามของวัดม่วงคือ วัดที่มีพระอุโบสถล้อมรอบด้วยกลีบบัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ มีแดนเทพเจ้าไทย แดนนรก แดนสวรรค์และแดนเทพเจ้าจีน ซึ่งมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
                  * วัดไชโย รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าให้สร้าง หลวงพ่อโตขึ้นใหม่แทนองค์เดิมที่สมเด็จพุทธาจารย์โตเป็นผู้สร้างแต่ได้พังทลายลงในคราวที่สร้างพระอุโบสถ และทรงพระราชทานนามว่า “พระมหาพุทธพิมพ์” ประดิษฐานอยู่ในวิหารที่มีความสูงใหญ่สง่างามแปลกตากว่าวิหารแห่งอื่นๆ

12.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน                                                                                                          
13.30 น.      เดินทางถึงวัดอัมพวัน เพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อจรัล “พระธรรมสิงหบุราจารย์” พระเกจิดังแห่งเมืองสิงห์บุรี
* วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นวัดที่สร้างก่อนกรุงศรีอยุธยาภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยมีความงดงามมากพระกรขวายื่นไปด้านหน้าไม่งอขึ้นรับพระเศียรแบบไทยและได้ชื่อว่าเป็น “พระพุทธไสยาสน์ที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่สุดแห่งนึงในเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีพระแก้ว พระกาฬ เป็นพระพุธรูปนั่งศิลาลงรักปิดทอง และพระนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์
* วัดพิกุลทอง กราบสักการะพระพุทธรูปนั่งปางประทานพรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีชื่อว่า “พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุณี” หรือหลวงพ่อใหญ่ องค์พระประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติชนิด 24 เค กราบสักการะรูปหล่อหลวงพ่อแพองค์โตในวิหารหลวงพ่อแพและกราบสักการะ “พระสังกัจจาย” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

16.05 น.      ออกเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานี
                   * ถึงจังหวัดอุทัยธานี แวะถ่ายรูป “วัดสังกัสรัตนคีรี” ในมุมมองที่สวยงามมองเห็นบันไดที่มีความยาวทั้งหมด 449 ขั้นขึ้นสู่ยอดเขาสะแกกรัง
18.00 น.      เข้าที่พัก “ อุทัย ริเวอร์ เลค” ที่พักแสนสบาย บรรยากาศริมแม่น้ำสะแกกรัง รับอากาศอันบริสุทธิ์ ชมนกนานาพันธุ์ ผ่อนคลายกับธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาการเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00 น.     ตื่นเช้าด้วยความสดชื่นรับลมสบายยามเช้า ฟังบทเพลงธรรมชาติ แล้วเต็มอิ่มกับอาหารเช้าที่แสนอร่อย
                  * เดินทางสู่  วัดสังกัสรัตนคีรี  กราบสักการะ พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุทัยธานี ถวายสังฆทานชมทิวทัศน์เมืองอุทัยธานี
                  * ถึง วัดท่าซุง เข้าชมวิหารแก้วที่งดงามยิ่งกราบสักการะสังขารหลวงพ่อฤาษีลิงดำ “พระราชมหาวีระ ถาวาโร” แล้วเข้าชมปราสาททองที่วิจิตรงดงาม
                  * นั่งเรือล่องไปตามแม่น้ำสะแกกรัง เพื่อไปชมแม่น้ำ 2 สี คือแม่น้ำสะแกกรังไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา และชมเมือง 2 ฝั่ง คือจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี ขึ้นไปชมเกาะคุ้มสำเภาชมวิถีชีวิตชาวบ้าน การทำสวนผัก การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชิมทอดมัน ลูกชิ้น แหนมปลา ฝีมือชาวบ้าน ซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง
11.30 น.      เดินทางกลับเพื่อพักรับประทานอาหารเที่ยง
                   * แช่เท้าใน “น้ำแร่” ผ่อนคลายกับการเดินทาง ที่ “บ้านน้ำพุร้อนสมอทอง”
14.30 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการเพียงท่านล่ะ  2,200  บาท

อัตรานี้รวม
  ค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ พร้อมค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
  ค่าที่พัก 1 คืน
  อาหารว่างและเครื่องดื่ม
  อาหาร 5 มื้อ
  ชุดสังฆทาน

ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัญชีที่ชื่อบัญชี:-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)  
สาขา: รามอินทรา
ชื่อบัญชี: คณะบุคคลทราเวล สปรี โดย นายสุทธิเนตร ศรีชู
เลขที่บัญชี: 324-1-26798-4

* กรุณาสำรองล่วงหน้าและชำระเงินก่อนวันเดินทาง 1 สัปดาห์
  เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่ 0-2986-2288 หรือโทรแจ้งที่ 0-2986-2288, 08-6881-8158

ทราเวล สปรี
เลขที่ 9/407-408  ศูนย์การค้ารามอินทรา กม.2(ตรงข้ามสระว่ายน้ำ)  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 0-2986-2288
คุณตั๊ก: 08-6881-8158,  คุณเอ๋: 08-1615-5500
E-mail: travelspree@hotmail.com