ผลิตจำหน่ายให้เช่าพัดลมไอน้ำพ่นหมอกdfogger
นก
8 ส.ค. 2549
ผลิต จำหน่าย  ส่งออก ให้เช่า พัดลมไอน้ำ พัดลมอุตสาหกรรม
เพื่อลดความร้อน เพิ่มความเย็น ในงานพิธีต่างๆ
สำหรับงานกลางแจ้งและในร่ม เช่น งานแสดงสินค้า
นิทรรศการ ทำบุญบ้าน การแข่งกีฬา กลางแจ้ง ในร่ม
รับออกแบบและปรึกษาระบบระบายความร้อนและระบบ
ประหยัดพลังงานในอาคารโรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน
โดยทีมงานอาจารย์ ระดับดอกเตอร์ มหาวิทยาลัยการต่างๆ
ลูกค้าที่วางใจเราเช่นโรงแรมรอยัลซิตี ภูเก็ต,  ศรีราชาไนท์แสควร์  ,      
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, บ.ปูนซีเมนต์ไทย จก (มหาขน)
บ.พร็อพเพอฺร์ตี้ เพอร์เฟค จก.(มหาขน)          
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.),
โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมปัญญา, บจก.ไทยบริตจสโตนฯลฯ
www.d-fogger.com
โทร 0 2966 5560, 0 6318 9976  นก