บริการจัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน ประจำบ้านและร.พ.
ศูนย์บุญรักษาเนอร์สซิ่งโฮม
12 ก.ย. 2550
บริการจัดส่ง
1.พนักงานเฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุ อัมพฤต อัมพาต ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยจิตเวช หลงลืม ผู้ป่วย เบาหวาน ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ฟื้นฟูผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหนัก - เบา และทั่วไป ประจำบ้านและโรงพยาบาล ทั้งประจำและไป-กลับ
2. พี่เลี้ยงเด็ก เด็กอ่อน – เด็กโต
3. แม่บ้าน

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ / เฝ้าไข้
หน้าที่ อาบน้ำ, เช็ดตัว, เปลี่ยนเสื้อผ้า, จัดยา, จัดอาหาร, อยู่เป็นเพื่อน, ทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือห้องนอนผู้ป่วย, ซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย, อื่นๆ ตามอาการผู้ป่วย

พี่เลี้ยงเด็ก
หน้าที่ ทำทุกอย่างสำหรับเด็ก เช่น ชงนม, ล้างขวดนม, ทำอาหารเด็ก, ป้อนข้าว, ซักรีดเสื้อผ้าทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่น, และห้องนอนเด็ก, ช่วยฝึกสอนหนังสือเด็ก (เด็กโต) อื่นๆ ตามความต้องการของพ่อแม่เด็ก
พนักงานทุกคนผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี ขยัน สะอาด ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ พนักงานทุกตำแหน่ง หากไม่เป็นที่พอใจของท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนคนใหม่ได้จนเป็นที่พอใจของท่านได้ตลอดเวลา


ติดต่อ ศูนย์บุญรักษาเนอร์สซิ่งโฮม
02-623-1934, 02-623-0591, 081-371-5934