รับดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ(รัชดา-เหม่งจ๋าย)
วลัยลักษณ์
12 ก.ย. 2550
ศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุและผู้ป่วย
รับดูแลผู้สูงอายุ คนชราที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้, ผู้ป่วยในระยะพักฟื้น อัมพาต, ผู้ที่ต้องให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น
***โดยทีมพยาบาลมืออาชีพทั้งในประเทศและอเมริกา ตลอด 24 ชั่วโมง
087-0147140 089-8901280