จำหน่ายไผ่เลี้ยงหวาน
คุณ อำนาจ
12 ก.ย. 2550
เรียนท่านที่สนใจจะปลูกไผ่เลี้ยงหวานทุกท่าน ตอนนี้ที่สวนไผ่ผาสุขมีต้นพันธุ์ไผ่เลี้ยงหวานจำนวนมากรอจำหน่ายให้กับทุกท่านครับ

สนใจติดต่อ สวนไผ่ผาสุข  คุณ อำนาจ  
58/1 หมู่บ้านทุงนาผาสุข ม.9 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
เบอร์โทร.086-0607-423 email :thanes_pure@hotmail.com