เคลือบเทปล่อน กับงานต่างๆ
ศศิธร 01-5522258
9 ส.ค. 2549
เทปล่อนสามารถเคลือบกับงานต่างๆได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับงานสารเคมี หรืออุตสาหกรรมทางอาหาร เพื่อลดปัญหาการกัดกร่อนของสารเคมีกับพื้นผิว ลดปัญหาการติดของชิ้นงานที่ต้องสัมผัสกับกับพื้นผิว