ซอฟต์แวร์ใช้งานฟรี (โปรแกรมบัญชี, ขายหน้าร้าน) ไม่จำกัดเวลา, ไม่มีเงื่อนไข ฯลฯ
na
16 ก.ย. 2550

        บริษัท ลานนาซอฟต์ เป็นสมาชิกโครงการซอฟต์แวร์ "เอื้ออาทร" โดยกระทรวง ICT และ SIPA ผลิตซอฟต์แวร์ LOW COST เพื่อให้คนไทยได้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยที่ทำงานได้จริง, สะดวก, คุ้มค่า, ประหยัด(เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์) และนำเทคโนโลยีมาใช้กับกิจการฯ, การศึกษา ฯลฯ เหมาะสำหรับธุรกิจร้านค้าปลีก, มินิมาร์ท, หจก., บริษัทฯ ทั่วไป, SMEs   โปรแกรมสามารถใช้งานเป็นระบบ Lan ได้ ฯลฯ โดยเข้าดาวน์โหลดใช้ฟรี!!!ได้ที่ http://www.lannasoft.com --> Download --> เลือกโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน  เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแล้ว สามารถขอรับรหัสลงทะเบียนการใช้งานได้ฟรี (ไม่มีเงื่อนไข, ไม่จำกัดระยะเวลาใช้งาน, ฐานข้อมูล, ขนาดข้อมูล, จำนวนเครื่อง, จำนวนผู้ใช้งาน ฯ) ที่โทร.08-6924-2239 , 0-5313-2670  หรืออีเมล์ lannasoft2@hotmail.com (ระบุชื่อโปรแกรม, เลข Activate เครื่องที่ใช้งาน(ติดตั้งแล้ว เปิดโปรแกรม --> เข้าที่เมนู"เครื่องมือ" -->  เลือก "ลงทะเบียน" จะมีเลขเครื่องที่ใช้งานอยู่) รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่ 08-6924-2239